Zarys rozwoju szermierki sportowej w regionie wschodniej Słowacji w XIX–XX wieku
PDF

Słowa kluczowe

szermierka
historia sportu
Koszyce
region wchodniej Słowacji

Jak cytować

Szajna, G., & Szajna, L. (2019). Zarys rozwoju szermierki sportowej w regionie wschodniej Słowacji w XIX–XX wieku. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 1(1), 29–41. https://doi.org/10.16926/sit.2018.01.02

Abstrakt

Celem artykułu było przedstawienie rozwoju sportu szermierczego we wschodniej Słowacji. Szermierka swym pochodzeniem sięga zamierzchłych czasów, określano ją jako rycerską sztukę władania białą bronią. W czasie, kiedy wiele dyscyplin sportu było w stadium początkowego rozwoju, europejska szermierka miała już rozwinięty system metodycznego nauczania, który był wzbogacony obszerną literaturą. Dzieje szermierki wschodniej Słowacji nie doczekały się dotychczas pełnego i syntetycznego opracowania, chociaż ta dyscyplina odegrała w rozwoju słowiańskiej kultury fizycznej doniosłą rolę. Artykuł przedstawia fakty historyczne szermierki sportowej we wschodniej Słowacji – w Koszycach. Metodę badawczą oparto o bezpośrednie i pośrednie ustalenie faktów, wykorzystując wyjaśnienia deskrypcyjne i kauzalne. Dokonano analizy dostępnych źródeł drukowanych, ikonograficznych i innych materiałów źródłowych. Rozwój szermierki na Słowacji nastąpił w pierwszej połowie XIX wieku w drugim co do wielkości mieście monarchii austro-węgierskiej w Bratysławie. W 1844 roku fechmistrz Ferdynand Martinengo nauczał szermierki w prywatnej Bratysławskiej Akademii Szermierczej. Sport szermierczy w regionie wschodniej Słowacji swoje istnienie i ustawiczny rozwój zawdzięczał zaangażowaniu i ofiarności prof. Pačenovskiego oraz fechmistrzów, którzy potrafili podnieść poziom sportowy swoich zawodników w kraju i w skali międzynarodowej.

https://doi.org/10.16926/sit.2018.01.02
PDF