Subiektywne samopoczucie i aktywność ruchowa uczennic szkół średnich
PDF (English)

Słowa kluczowe

aktywność fizyczna
radość
jakość życia
interakcja
dorastanie
liceum physical activity
joy
quality of life
interaction
adolescence
high school

Jak cytować

Broďáni, J., & Šiška, Ľuboslav. (2019). Subiektywne samopoczucie i aktywność ruchowa uczennic szkół średnich. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 1(1), 81-91. https://doi.org/10.16926/sit.2018.01.06

Abstrakt

Cel: W artykule prezentujemy wyniki analizy porównawczej i zależnościowej między aktywnością ruchową, przyjemnością z aktywności ruchowej a jakością życia u uczennic szkół średnich z różnym poziomem sportowym. Metody: W badaniu wzięły udział uczennice (n = 560) szkół średnich na Słowacji w wieku 16–19 lat. Jakość życia monitorowano za pomocą zmodyfikowanego kwestionariusza SQUALA, przyjemność z aktywności ruchowej za pomocą kwestionariusza PACES, a poziom aktywności fizycznej w tygodniu w godzinach (PA). Dane przedstawiono za pomocą charakterystyki opisowej (n, M, SD), a istotność statystyczną i zależności ocenia się metodami nieparametrycznymi (W, U, rs ) na poziomach istotności (p <, 20, p <, 10, p <, 05 i p <, 01). Wyniki: Wyniki analizy zależnościowej nie wykazały dużej liczby interakcji pomiędzy PA, PACES i SQUALA wśród uczennic szkół średnich. Interakcję pomiędzy PA, PACES albo SQUALA znajdujemy sporadycznie w grupach uczennic o różnych poziomach sportowych, przy czym w dużej mierze przeważają interakcje pozytywne. PA w tygodniu jest pozytywnie skorelowane z PACES (rs = 218, p <, 10) tylko dla registrowanych sportowców. Pozytywne oddziaływanie pomiędzy PACES i SQUALA znajduje się u najlepszych zawodniczek (materialne samopoczucie p <, 10, edukacja p < 0,05, wolny czas p < 01), a u okazjonalnych zawodniczek (fizyczne samopoczucie P <, 20, psychospołeczne samopoczucie p <, 20, wygląd i własność rzeczy p <20). Wnioski: Wyniki potwierdzają znaczenie dobrowolnej i zorganizowanej aktywności fizycznej w życiu uczniów szkół średnich, którzy mają potencjał, aby podnieść poziom zadowolenia z aktywności fizycznej.

https://doi.org/10.16926/sit.2018.01.06
PDF (English)