Wykorzystanie testu FMS w diagnostyce aparatu ruchu po zastosowaniu treningu funkcjonalnego u zawodników piłki nożnej
PDF

Słowa kluczowe

test FMS
sprawność aparatu ruchu
trening funkcjonalny
piłka nożna FMS test
efficiency of the locomotor system
functional training
football

Jak cytować

Szymanek-Pilarczyk, M., & Szlubowska, M. (2019). Wykorzystanie testu FMS w diagnostyce aparatu ruchu po zastosowaniu treningu funkcjonalnego u zawodników piłki nożnej. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 1(1), 69-80. https://doi.org/10.16926/sit.2018.01.05

Abstrakt

Piłka nożna to sport, w którym dopuszczalny jest bezpośredni kontakt z przeciwnikiem. W omawianej dyscyplinie najczęściej dochodzi do kontuzji w obrębie stawu skokowego i kolanowego, które nie dotyczą tylko stłuczeń czy złamań, ale także naderwań czy zerwań więzadeł lub mięśni [1]. Taka sytuacja może mieć miejsce podczas samej gry lub podczas treningu, do którego wracamy po okresie rekonwalescencji lub do którego jesteśmy fizycznie i niedostatecznie przygotowani. Celem niniejszej pracy jest ukazanie, czy systematyczny trening funkcjonalny wpływa na poprawę ruchomości, symetrycznej pracy w obrębie stawów oraz elastyczności mięśni okołostawowych. Test FMS jest narzędziem, dzięki któremu możliwa jest ocena poziomu sprawności oraz kontrola jakości ruchu po zastosowaniu odpowiednich ćwiczeń z treningu funkcjonalnego. Badania zostały przeprowadzone na 105 zawodnikach Akademii Piłki Nożnej RKS Raków Częstochowa w wieku 14–19 lat. We wszystkich badanych grupach w ponad 70% testów odnotowano zwiększenie liczby osób, które uzyskiwały maksymalną liczbę punktów w poszczególnych testach. Przeprowadzone badania wykazały pozytywny wpływ treningu funkcjonalnego na poziom sprawności. Odnotowano istotną statystycznie różnicę (p < 0,05) pomiędzy wynikami badań początkowych i kontrolnych u wszystkich grup badanych zawodników. Wprowadzenie tego typu ćwiczeń powinno być nieodłącznym elementem treningu zawodników piłki nożnej.

https://doi.org/10.16926/sit.2018.01.05
PDF