Wpływ uzupełniającego treningu plyometrycznego na rozwój wybranych zdolności motorycznych młodych zawodników piłki nożnej Akademii Raków Częstochowa
PDF (English)

Słowa kluczowe

trening plyometryczny
skok w dal z miejsca
sprint
piłka nożna

Jak cytować

Szymanek-Pilarczyk, M. . (2021). Wpływ uzupełniającego treningu plyometrycznego na rozwój wybranych zdolności motorycznych młodych zawodników piłki nożnej Akademii Raków Częstochowa. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 4(1), 129–138. https://doi.org/10.16926/sit.2021.04.07

Abstrakt

Współczesna piłka nożna wymaga od zawodników wysokiego poziomu sprawności i wydajności na boisku. Statystyki meczowe prezentują zwiększoną ilość czynności ruchowych o krótkotrwałej, lecz wysokiej intensywności. W związku z kierunkiem zmian charakteru dyscypliny, poszukiwane są optymalne proporcje kształtowania parametrów motorycznych w treningu piłkarskim.

Celem badań było uzyskanie wiedzy, jak trening plyometryczny wpływa na poprawę wyników skoku w dal oraz skrócenie czasu sprintu na odcinku 5 m w wybranej grupie młodych zawodników Akademii Raków Częstochowa.

Badania zostały przeprowadzone na 24 zawodnikach piłki nożnej Akademii Raków Częstochowa w wieku 16–18 lat. Po zastosowaniu treningu plyometrycznego uzyskano istotnie statystycznie polepszenie wyników, zarówno w skoku w dal (p < 0,001), jak również w sprincie na dystansie 5 m (p < 0,001). Zaobserwowano także ujemną korelację długości skoku z czasem biegu na odległość 5 m. Otrzymany wynik był istotny statystycznie (p < 0,001).

Zastosowanie wybranego zestawu ćwiczeń plyometrycznych w uzupełniającym treningu piłkarskim w Akademii Raków Częstochowa wpłynęło na polepszenie wyników skoku w dal z miejsca oraz na skrócenie czasu sprintu na odcinku 5 m. Rezultaty zaobserwowano już po 8 tygodniach treningu.

https://doi.org/10.16926/sit.2021.04.07
PDF (English)