Warunki do zajęć ruchowych w śląskich przedszkolach
PDF

Słowa kluczowe

przedszkole
zajęcia ruchowe
sprzęt sportowy

Jak cytować

Staniek, M., & Górna-Łukasik, K. (2019). Warunki do zajęć ruchowych w śląskich przedszkolach. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 15(3), 51–64. https://doi.org/10.16926/kf.2016.15.21