Gospodarka i polityka a szkolne wychowanie fizyczne w wybranych krajach europejskich i Polsce na przestrzeni dziejów
PDF

Słowa kluczowe

szkolne wychowanie fizyczne
relacje
polityka gospodarka
kalokagatia
racjonalne myślenie
odczarowanie świata
wybrane kraje europejskie
Polska
okres nowożytny i współczesny school physical education
relations
politics
economy
kalokagatia
rational thinking
world disenchantment
selected European countries
Poland
modern and contemporary period

Jak cytować

Urniaż, J. (2019). Gospodarka i polityka a szkolne wychowanie fizyczne w wybranych krajach europejskich i Polsce na przestrzeni dziejów. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 16(3), 11-28. https://doi.org/10.16926/kf.2017.16.23