Specyfika aktywności fizycznych i sportowych w kontekście przygotowania przyszłych nauczycieli wychowania fizycznego
PDF

Słowa kluczowe

adepci zawodu nauczyciela wychowania fizycznego
szkolenie przyszłych nauczycieli
aktywności sportowe

Jak cytować

Karasewicz, S. (2019). Specyfika aktywności fizycznych i sportowych w kontekście przygotowania przyszłych nauczycieli wychowania fizycznego. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 16(3), 109–124. https://doi.org/10.16926/kf.2017.16.29