Formy aktywności fizycznej w programach wychowania fizycznego w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych na terenie województwa podkarpackiego
PDF

Słowa kluczowe

województwo podkarpackie
formy aktywności sportowo-rekreacyjnej
szkoły wiejskie
szkoły miejskie

Jak cytować

Lenik, J. (2019). Formy aktywności fizycznej w programach wychowania fizycznego w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych na terenie województwa podkarpackiego. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 17(1), 87–103. https://doi.org/10.16926/kf.2018.17.06