Znaczenie bliskości wśród rodzeństwa w aspekcie socjalizacyjnym oraz edukacyjnym
Pdf

Słowa kluczowe

bliskość
intymność
rodzeństwo
współdziałanie

Abstrakt

Artykuł przedstawia tematykę intymności i bliskości w relacjach pomiędzy rodzeństwem. Dynamiczny rozwój relacji zależy od wielu czynników. Wypracowywana bliskość przekłada się na kreowany klimat wspólnej intymności. Sposób podtrzymywania relacji pomiędzy rodzeństwem uwidacznia się w relacjach na etapie edukacji. W drugiej części artykułu przedstawione zostały badania zrealizowane wśród rodzeństwa w jednej ze szkół gimnazjalnych w dużym mieście. Badania dotyczyły współdziałania i rywalizacji jako aktywności, poprzez które rodzeństwo buduje, rozwija i wzmacnia relacje. W drugiej połowie 2015 roku przebadanych zostało 73 młodych ludzi  (z czego 22 pochodziło z rodzin wielodzietnych).

https://doi.org/10.16926/pe.2018.11.09
Pdf

Bibliografia

Capodieci, S. (2006). Rodzeństwo – Jaś i Małgosia czy Kain i Abel. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.

Douglas, M. (1991). The Idea of a Home: a Kind of Space. Social Research, 58 (1), 287–307.

Hareven, T.K. (1991), The Home and the Family in Historical Perspective. Social research, 58 (1), 253–285.

Harwas-Napierała, B. (2008). Komunikacja interpersonalna w rodzinie. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Harwas-Napierała, B. (2014). Specyfika komunikacji interpersonalnej w rodzinie ujmowanej jako system (s. 47–72). W: I. Janicka, H. Liberska (red.), Psychologia rodziny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Janda-Dębek, B. Kuczyńska, A. (2006). Przyzwolenie na dotyk jako jeden z aspektów komunikacji międzyludzkiej a poziom samooceny (s. 95–101). W: W.J. Maliszewski (red.), Komunikowanie społeczne w edukacji. Dyskurs nad rolą komunikowania. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Kądziołka, W. (2012). Dialog źródłem wychowania w rodzinie. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Kotarbiński, T. (1965). Traktat o dobrej robocie. Wrocław: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich.

Maszke, A.W. (2002). Współpraca i partnerstwo rodziców i nauczycieli (s. 72– 74). W: A. Karpińska (red.), Edukacja w dialogu i reformie. Białystok: Trans Humana.

Reczek-Zymróz, Ł. (2009). Współdziałanie pedagogiczne szkoły podstawowej ze środowiskiem lokalnym. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Unverzagt, G. (2004). Dzieci, pogódźcie się wreszcie! Dlaczego rodzeństwo nie może żyć tylko w zgodzie. Kielce: „Jedność”.

Winiarski, M. (2000). Rodzina, szkoła, środowisko lokalne. Radom – Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.