Kultura popularna a literatura propedeutyczna filozofii
Pdf

Słowa kluczowe

propedeutyka filozofii
kultura popularna
zachęta do filozofii
uniwersalność filozofii
ufilozoficznienie kultury popularnej

Abstrakt

W prezentowanym tekście podjęty został temat funkcjonowania filozofii w kulturze popularnej. Jako reprezentatywny dla tego problemu wybrano przykład literatury popularyzującej filozofię. Wskazano główne wyznaczniki dziejowe idei propagowania i rozpowszechniania filozofii. Prze-prowadzono analizę piśmiennictwa propedeutycznego filozofii na podstawie kryteriów: historycznego, wybranych zagadnień, myślenia krytycznego, systematycznego, orientacji na metodę/styl filozofowania. Podstawowym zadaniem tekstu jest próba wykazania znaczenia wszelkich wprowadzeń/wstępów do filozofii dla wzmocnienia kultury popularnej. Okres ostatnich dziesięcioleci charakteryzuje się zróżnicowanymi propozycjami w tym zakresie, co próbowano szczegółowo omówić w przedstawionym artykule. Konwencja współczesnej formacji postmodernistycznej (homogenizacja, powszechna dostępność, uniwersalność) zdaje się sprzyjać tego rodzaju działaniom.

https://doi.org/10.16926/pe.2020.13.04
Pdf

Bibliografia

Ajdukiewicz, K. (1983). Zagadnienia i kierunki filozofii. Teoria poznania. Metafizyka. Wyd. II. Warszawa: Czytelnik (wydanie I – Warszawa: Czytelnik 1949, wydanie III – Warszawa: Wydawnictwo Antyk, 2003, wyd. IV – Warszawa: Wydawnictwo Antyk, 2004).

Arystoteles (1988). Zachęta do filozofii (tłum. K. Leśniak). Warszawa: PWN.

Audi, R. (2015). Filozofia może nam pomóc w wyeliminowaniu nierozsądnych oczekiwań wobec życia. Filozofuj!, 2, 30–33. https://filozofuj.eu/wp-con-tent/uploads/2015/05/fi002_v2-5.pdf.

Bocheński, J.M. (1986).Ku filozoficznemu myśleniu. Wprowadzenie do podstawowych pojęć filozoficznych (tłum. B. Białecki).Warszawa: IW PAX.

Gierulanka, D. (1987). Słowo wstępne. W: R. Ingarden, Książeczka o człowieku (s. 7–9), (tłum. B. Białecki). Wyd. IV. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Diogenes Laertios (1982). Żywoty i poglądy słynnych filozofów (tłum. I. Krońska, K. Leśniak, W. Olszewski). Warszawa: PWN.

Elzenberg, H. (1963). Kłopot z istnieniem. Aforyzmy w porządku czasu. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Gaarder, J. (1995). Świat Zofii. Cudowna podróż w głąb historii filozofii (tłum. I. Zimnicka).Warszawa: Wydawnictwo Jacek Santorski & CO.

Ingarden, R. (1987). Książeczka o człowieku (tłum. B. Białecki).Wyd. IV. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Kijewska, A. (2015). Starożytny poradnik życia szczęśliwego, Filozofuj!, 2, 37–38; https://filozofuj.eu/wp-content/uploads/2015/05/fi002_v2-5.pdf.

Korecki, E. (1920). Zwięzły Podręcznik Historii Filozofii. Biblioteka Pedagogiczna i Filozoficzna. Warszawa: Wydawnictwo „Pomoc Szkolna” H. Wajnera.

e, O. (1899). O zadaniach i kierunkach filozofii (tłum. członkowie „Kółka filozoficznego” pod red. K. Twardowskiego). Lwów, Warszawa: nakładem księgarni H. Altenberga.

Kunzmann, P., Burkard F.-P., Wiedmann F. (1999). Atlas filozofii (tłum. B.A. Markiewicz). Warszawa: Prószyński i S-ka.

Kupis, B. (1972). Myślenie ma kapitalną przeszłość. W kręgu pierwszych filozofów. Warszawa: Iskry.

Kwiatek, A., Worwąg, M. (2000). Podróż po historii filozofii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Leśniak, K. (1988). Wstęp. W: Arystoteles, Zachęta do filozofii (tłum. K. Leśniak) (s. VII–XVII). Warszawa: PWN.

Markiewicz, B. (1999). Od tłumaczki. W: P. Kunzmann, F.-P. Burkard, F. Wiedmann F., Atlas filozofii (tłum. B.A. Markiewicz) (s. 9). Warszawa: Prószyński i S-ka.

Martin, R.M. (2011). W tytule tej książki są są dwa błędy. Katalog zagadek, problemów i paradoksów filozoficznych (tłum. B. Stanosz). Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.

Metallmann, J. (1939). Wprowadzenie do zagadnień filozoficznych. Kraków: Skład Główny w Księgarni D.E. Friedleina.

Morris, T. (2015). Filozofia dla bystrzaków (tłum. J. Sugiero). Gliwice: Wydawnictwo Helion.

Nicola, U. (2006). Filozofia (tłum. M. Salwa). Warszawa: Świat Książki.

Olsen, P. (1997). Przewodnik po „Świecie Zofii”. Filozofia – zeszyt ćwiczeń (tłum. J. Ekier). Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Phillips, Ch. (2005). Sokretes café. Świeży smak filozofii (tłum. M. Lipszyc).Warszawa: Wydawnictwo Szafa.

Piquemal, M. (2010). Bajki filozoficzne (tłum. H. Sobieraj). Wyd. II. Warszawa: Wydawnictwo Muchomor.

Pobojewska, A. (2019). Edukacja do samodzielności. Warsztaty z dociekań filozoficznych. Teoria i metodyka. Łódź: Wydawnictwo UŁ.

Popkin, R.H., Stroll, A. (1994). Filozofia (tłum. J. Karłowski, N. Leśniewski, A. Przyłębski). Poznań: Zysk i S-ka.

Precht, R.D. (2009). Kim jestem. A jeśli już, to na ile? Podróż filozoficzna (tłum. J. Łoziński). Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Przybył, B., Swianiewicz, J. (2002). Edukacja filozoficzna. Myślenie krytyczne. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Kielce: Wydawnictwo Mac Edukacja.

Sikora, A. (1965). Spotkania z filozofią. Warszawa: Iskry (19 wydań do 2000 r.).

Spychała, J.M. (2019). Jaskinia. Droga rebeliantów. Toruń: Wydawnictwo Tako.

Struve, H. (1903). Wstęp krytyczny do filozofii czyli rozbiór zasadniczych pojęć o filozofii. Wyd. III. Warszawa: Nakładem autora, Skład Główny w Księgarni E. Wende i Sp.

Szaniawski, K. (1983). Filozofia w oczach racjonalisty. W: K. Ajdukiewicz, Zagadnienia i kierunki filozofii. Teoria poznania. Metafizyka (s. 5–17). Wyd. II. Warszawa: Czytelnik.

Tischner, J. (2000). Historia filozofii po góralsku. Wyd. II. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Tischner, J. (2017). Krótki przewodnik po życiu (oprac. W. Bonowicz). Kraków: Wydawnictwo Znak.

Twardowski, K. (1899). Przedmowa do wydania polskiego. W: O. Külpe, O zadaniach i kierunkach filozofii (przeł. członkowie „Kółka filozoficznego” pod red. K. Twardowskiego). Lwów, Warszawa: nakładem księgarni H. Altenberga.

Woźniczka, M. (2006). Nauczanie filozofii w Polsce w I połowie XX wieku. Studia z Filozofii Polskiej, 1, 293–328.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2020 Copyright © 2020 Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie oraz autorzy, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons – Uznanie autorstwa (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode)