Opublikowane: 2020-05-081

Analiza materii fonicznej wybranych słuchowisk Andrzeja Waligórskiego

Joanna Kołodziejska
Edukacja Muzyczna
Dział: Artykuły
https://doi.org/10.16926/em.2019.14.12

Abstrakt

Twórczość radiowa, której jednym z najbardziej reprezentatywnych gatunków1 jest słuchowi- sko, to niewątpliwie interesujący materiał badawczy nie tylko dla medioznawcy. Dzieło stworzone dla radia, jako utwór dźwiękowy per se, staje się również ciekawym polem rozważań dla teorii muzyki bądź muzykologii. Jednymi z najbardziej interesujących przykładów słuchowisk radiowych, jakie odnajdujemy w Archiwum Radia Wrocław SA, są te autorstwa Andrzeja Waligórskiego – artysty wyrazistego, którego aktywność przypada na „złoty czas” polskiej twórczości słuchowiskowej, za który powszechnie podaje się lata 60. i 70. XX wieku. Jego utwory to doskonały przykład różnorodnego traktowania materii fonicznej słuchowiska, w celu wykreowania świata przedstawionego. Słowo i dźwięk, w tym muzyka, stają się tutaj nośnikami wielu znaczeń, które próbuje uchwycić autorka niniejszego artykułu.

Słowa kluczowe:

Andrzej Waligórski, Radio Wrocław SA, słuchowisko radiowe, semantyka, dźwięk, teatr wyobraźni

Zasady cytowania

Kołodziejska, J. (2020). Analiza materii fonicznej wybranych słuchowisk Andrzeja Waligórskiego. Edukacja Muzyczna, 14, 229–263. https://doi.org/10.16926/em.2019.14.12

Cited by / Share

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.