Wychowanie i systemy edukacyjne w Wietnamie na tle rozwoju historycznego i kulturowego kraju (z uwzględnieniem podmiotowości w wychowaniu)

Abstrakt

Autor przedstawia oddziaływania trzech wielkich systemów filozoficznych i religijnych: konfucjanizmu, buddyzmu zen i taoizmu na edukację w Wietnamie. Prezentuje wartości wychowawcze i osiągnięcia edukacyjne w kolejnych historycznych epokach tego kraju. Wpływ kolonialnej polityki Francji w XIX wieku doprowadził do zniszczenia tych systemów edukacyjnych. Kraj został podporządkowany najpierw Francji, a następnie Japonii. Powstała w XX wieku Socjalistyczna Republika Wietnamu oparła się na starych i nowych cechach myślenia i działania Wietnamczyków. Artykuł jest pierwszym w Polsce opracowaniem o rozwoju i przekształceniach edukacji w Wietnamie.

Pdf

Bibliografia

Halik, T. (2009). Emigrancka społeczność Wietnamczyków w Polsce. W: T. Halik, A. Kosowicz, M. Marek, Migranci w polskim społeczeństwie. Warszawa.

Historia Wietnamu (do 1843). http://pl.wikipedia.org/wiki/Historia_Wietnamu_(do_1843) (data dostępu: 2011).

Huanyin, Y. (1996). Konfucjusz. W: C. Kupisiewicz, I. Wojnar (red.). Myśliciele o wychowaniu. Warszawa.

Kosta, A.R. (2003). Amerykańska polityka w Wietnamie po konferencji w Genewie (1954–1968). Warszawa – Częstochowa.

MacDonald, J. (1994). Wielkie bitwy historii. M. Malczyk (tłum.). Warszawa.

Mencjusz i Xunzi (1999). O dobrym władcy, mędrcach i naturze ludzkiej. M. Religa (wyb. i tłum.). Warszawa.

Olszewski, W. (1991). Historia Wietnamu. Wrocław – Warszawa – Kraków.

Roberts, J.M. (2000a). Europejskie imperia. T. VIII. M. Stopa (tłum.). „Ilustrowana historia świata”. Warszawa.

Roberts, J.M. (2000b). Nowe mocarstwa XX wieku. T. IX. M. Dziekan, J. Pierzchała (tłum.). „Ilustrowana historia świata”. Warszawa.

Roberts, J.M. (2000c), Nowy porządek świata. T. X. M. Dziekan, J. Pierzchała (tłum.). „Ilustrowana historia świata”. Warszawa.

The Rider Encyclopaedia of Eastern Philosophy and Religion (1989). London.

Thich Minh Chau (1994). A Brief History of Vietnamese Buddhism. http://daophatngaynay.com/index/vietnam.htm (data dostępu: 2011).

Thich Nhât Hanh (1992). Spokój to każdy z nas. M. Kłobukowski (tłum.). Warszawa.

Thich Nhât Hanh (2008). Ego. Rohatsu (tłum). http://www.youtube.com/ watch?v=FoVuPTqj7gk (data dostępu: 2011).

Zieliński, P. (1993). Zen wobec głównych problemów współczesnego świata. W: J. Sieradzan (red.). Buddologia w Polsce. Aspekty filozoficzne i socjologiczne. Kraków.

Zieliński, P. (2000). Samorealizacja i samowychowanie w zen i metodzie Silvy. Częstochowa.

Zieliński, P. (2008a). Wychowanie i systemy edukacyjne w kulturach Dalekiego Wschodu. W: T. Pilch (red.). Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. VII. Warszawa.

Zieliński, P. (2008b). Zen jako system wychowania. W: T. Pilch (red.). Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. VII. Warszawa.