Opublikowane: 2019-10-041

Muzyka jugosłowiańska – idea i jej realizacja do 1941 roku

Mateusz ANDRZEJEWSKI
Edukacja Muzyczna
Dział: Artykuły
https://doi.org/10.16926/em.2014.09.03

Abstrakt

Zalążki muzyki jugosłowiańskiej tkwią w iliryzmie – pierwszym ruchu postulującym zjednoczeniekulturowe i polityczne południowych Słowian. W kręgu kompozytorów i muzyków związanychz iliryzmem (Vatroslav Lisinski, Ferdo Livadić) pojawiły się pierwsze inicjatywy zdążające do zbliżenia muzycznych kultur południowej Słowiańszczyzny. Drugi etap (ok. 1860–1918) został zdominowany działalnością Franja Kuhača. Ten chorwacki uczony jako pierwszy sformułował koncepcję wspólnego stylu jugosłowiańskiego (Narodna glazba Jugoslavena, 1869). Pomysły Kuhača stanowiły przygotowa-nie pod trzeci, właściwy etap rozwoju muzyki jugosłowiańskiej – zaczynający się z chwilą powstania Królestwa Jugosławii (1918). Od tego momentu kultura muzyczna krajów południowej Słowiańszczy- zny podporządkowana została państwowej idei jugoslawizmu, wyrażającej się w dążeniu do stworzenia jednolitego „narodu jugosłowiańskiego”. Idea ta odzwierciedliła się w pismach czołowych ideologów muzyki jugosłowiańskiej – Antona Dobronicia, Petara Konjovicia i Miloje Milojevicia oraz w utworachkompozytorów czerpiących inspirację z folkloru różnych regionów Jugosławii.

Słowa kluczowe:

muzyka jugosłowiańska,, jugoslawizm, iliryzm, Słowiańszczyzna, twórczość kompozytorów XIX i XX wieku

Pobierz pliki

Zasady cytowania

ANDRZEJEWSKI, M. (2019). Muzyka jugosłowiańska – idea i jej realizacja do 1941 roku. Edukacja Muzyczna, 9, 35–48. https://doi.org/10.16926/em.2014.09.03

Cited by / Share

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.