Opublikowane: 2019-10-041

Czy istnieje muzyka słowiańska?

Magdalena DZIADEK
Edukacja Muzyczna
Dział: Artykuły
https://doi.org/10.16926/em.2014.09.01

Abstrakt

Artykuł jest poświęcony przeglądowi historycznych ujęć problematyki dotyczącej muzyki słowiańskiej. Zasadniczy wątek rozważań dotyczy różnic w traktowaniu pojęcia muzyki słowiańskiej w zależności od przyjętych przez autorów kryteriów geograficznych i geopolitycznych, a dalej – ich stosunku do tzw. ideologii słowiańskiej, jako ruchu wspólnotowego, który jednoczył rozmaiteprojekty politycznej, ekonomicznej i kulturalnej unii słowiańskiej wewnątrz regionu środkowoeuropejskiego. Tytułowe pytanie: „czy istnieje muzyka słowiańska?”, prowokuje do wyeksponowa-nia w historii owej muzyki momentów, które utrudniały, czy wręcz uniemożliwiały, jej rozwój.Zasugerowane zostały przyczyny owych opóźnień, wynikające głównie z głębokich różnic postaw charakteryzujących poszczególne narody – członków mitycznej słowiańskiej wspólnoty.

Słowa kluczowe:

muzyka słowiańska, Środkowa Europa, Słowiańszczyzna, twórczość kompozytorska XIX i XX wieku, krytyka muzyczna

Pobierz pliki

Zasady cytowania

DZIADEK, M. (2019). Czy istnieje muzyka słowiańska?. Edukacja Muzyczna, 9, 9–18. https://doi.org/10.16926/em.2014.09.01

Cited by / Share

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.