Opublikowane: 2019-10-041

Władysław Żeleński w Pradze

Michał JACZYŃSKI
Edukacja Muzyczna
Dział: Artykuły
https://doi.org/10.16926/em.2014.09.05

Abstrakt

Artykuł szczegółowo omawia praski okres działalności Władysława Żeleńskiego, jednego z najważniejszych polskich kompozytorów i pedagogów muzycznych drugiej połowy XIX i po-czątku XX w. Autor wyjaśnia m.in. powody wyjazdu Żeleńskiego do Pragi w roku 1859, jakrównież koncentruje się na jego muzycznej edukacji w tym mieście. Czytelnik zaznajomić się może z kulisami studiów doktorskich Żeleńskiego na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Karo-la, jak i jego działalnością w praskim ruchu studenckim. Nadto w porządku chronologicznymprzedstawione zostały wszystkie dostępne wzmianki dotyczące działalności twórczej Żeleńskiegow tym okresie – tak powstałych dzieł, jak i koncertów, podczas których były one wykonywane.Przywołane zostają również praskie wydania kompozycji Żeleńskiego oraz głos polskiej fachowej prasy muzycznej, szczególnie relacje korespondentów ze stolicy Czech, m.in. Franciszka Stevicha,a także recenzje utworów Żeleńskiego pióra Józefa Sikorskiego. Na zakończenie poruszona zosta- je kwestia obecności Żeleńskiego w czeskim życiu muzycznym już po wyjeździe kompozytora z Pragi, co miało miejsce w roku 1866.

Słowa kluczowe:

muzyka polska przełomu XIX/XX wieku, twórczość kompozytorów polskich, krytyka muzyczna

Pobierz pliki

Zasady cytowania

JACZYŃSKI, M. (2019). Władysław Żeleński w Pradze. Edukacja Muzyczna, 9, 63–77. https://doi.org/10.16926/em.2014.09.05

Cited by / Share

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.