Doświadczenia i korzyści płynące z wdrażania programu „Original Play”™ wśród dzieci i młodzieży w Polsce

Abstrakt

Brak

Pdf

Bibliografia

Danilewska J. (2003), Agresja u dzieci – Szkoła porozumiewania, Warszawa.

Dąbrowski K. (1962), Higiena psychiczna, Warszawa.

Donaldson F. (1993), Playing by Hart: The Vision and Practice of Belonging.

Donaldson F. (2006), Pokój jest w zabawie dziecka.

Donaldson F., Graczykowska J. (2006), „Original Play”™ z dziećmi chorymi na raka.

Donaldson F., Graczykowska J. (2007), Dzieciństwo bez przemocy i lęku, „Original Play”™ – „Sanctuary Projekt”.

Eichelberger W. (1997), Jak wychować szczęśliwe dzieci, Warszawa.

Fleming J., Fritz I. (1999), Zabawy na współpracę w domu, w przedszkolu i w szkole, Kielce.

Fruchs B. (2003), Gry i zabawy na dobry klimat, Kielce.

Goleman D. (2006), Social Intelligence, New York: Bantam Books.

Goddard S. (1996), A Teacher’s Window IntoThe Chid’s Mind, Fern Ridge Press, Eugene, Oregon.

Grochulska J. (1992), Carl Rogers – koncepcja edukacji, „Gestalt. Wydanie specjalne. Psychoedukacja. Psychopedagogika. Profilaktyka”, Kraków.

Hannafofd C. (2004), Serce dziecka, Warszawa.

Huizinga J. (1967), Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury, Warszawa.

Korczak J. (1984), Pisma wybrane, wyb. A. Lewin, Warszawa.

Łopatkowa M. (1992), Pedagogika Serca, Warszawa.

Łukasik S., Petkowicz H., Kraszewski S. (2003), Wesoła Szkoła 6 latka, cz. 2, Warszawa.

Maslow A. (1990), Motywacja i osobowość, Warszawa.

Maslow A. (1986), W stronę psychologii istnienia, Warszawa.

Portmann R. (2004), Gry i zabawy przeciwko agresji, Kielce.

Radke-Yarrow M., Zahn-Waxler C., Roots, motives, and patterns In children’s prosocial behavior, [w:] J. Reykowski, J. Karyłowski, D. Bar-Tel, E. Staub (red.), The development and maintenance of prosocial behaviors: Internatoinal perspectives on positive morality, New York: Plenum Press.

Sikorski W. (2006), Magiczna moc dotyku, „Charaktery”, sierpień, 2006.

Serfontein G. (2003), Twoje nadpobudliwe dziecko, Warszawa.

Strelau J. (2003), Psychologia, Gdańsk.

Sylwester R. (1995), A Celebration of Neurons: An Educator’s Guide to the Human Brain, Alexandria, VA. Association for Supervision and Curriculum Development.

Topińska Z. (1961), Kierowanie zabawą dziecka w przedszkolu, Warszawa.

Trześniowski R. (1974), Gry i zabawy ruchowe, Warszawa.

Trześniowski R., Gniewkowski W. (1956), Zabawa w życiu i rozwoju dziecka, Warszawa.

Wall W.D. (1986), Twórcze wychowanie w okresie dzieciństwa, Warszawa.

Zabawa w życiu i rozwoju dziecka, materiały z Konferencji Naukowej na temat: Zabawa w życiu i rozwoju dziecka, R. Trześniowski, W. Gniewkowski (red.), Warszawa 1983.

Weiss S. (1988), The Experience Of Touch: Research points To A Critical Role, „The New York Times” February 2, 1988.

Wohl A. (1983), Społeczne uwarunkowanie zabawy, [w:] R. Trześniowski, W. Gniewkowski (red.), Zabawa w życiu i rozwoju dziecka.