Podstawy Edukacji. Między porządkiem a chaosem
https://doi.org/10.16926/pe.2015.08.01
Pdf

Bibliografia

Brockman, J. (1996). Trzecia kultura. (P. Amsterdamski i inni, tłum.). Warszawa: CIS.

Klus-Stańska, D. (2010). Dydaktyka wobec chaosu pojęć i zdarzeń. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie ŻAK.

Łukaszewicz, R. (2005). Inne drogi edukacji. Wrocław: Fundacja WIE.

Martinez, E. (2007). Czy Bóg gra w kości. (P. Jaroszyński, L. Bruśniak, tłum.). Studia Gilsoniana. Ewolucjonizm czy kreacjonizm?, 6, 105–122.

Piasecka, M. (2010). Jak fizyka kwantowa naznacza-przecina-otwiera edukację. W: P. Błajet (red.), Ciało – edukacja – umysł. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSG w Bydgoszczy.

Popper, K. (1996). Wszechświat otwarty. Argument na rzecz indeterminizmu. (A. Chmielewski, tłum.). Kraków: Wydawnictwo ZNAK.

Popper, K. (1997). W poszukiwaniu lepszego świata. (A. Malinowski, tłum.). Warszawa: Książka i Wiedza.

Prigogine, I., Stenger, I. (1990). Z chaosu ku porządkowi. (K. Lipszyc, tłum.). Warszawa: PWN.

Tyrała, J. (2009). Kultury w kulturze, czyli krótka historia potyczek humanistów ze ścisłowcami, 2. Pobrano 11.02.2016, z: http://www.racjonalista.pl/kk.php/ s,6368.