System automatycznej oceny jako narzędzie wspierające nauczanie programowania w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym SUT

System automatycznej oceny jako narzędzie wspierające nauczanie programowania w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym SUT

Autor

DOI:

https://doi.org/10.16926/eat.2022.11.11

Słowa kluczowe:

edukacja programowania, analiza transakcyjna, systemy oceny automatycznej

Abstrakt

Systemy oceny automatycznej są używane w edukacji jako narzędzia wspierające nauczanie
programowania i algorytmów oraz przygotowanie uczniów do trudnych konkursów informatycznych. Redukują one obciążenie nauczyciela związane z ręczną weryfikacją poprawności i wydajno-
ści programów komputerowych. Ponadto umożliwiają naukę programowania poza tradycyjną
klasą, ponieważ zróżnicowane zadania o różnym stopniu trudności mogą być rozwiązane w dowolnym czasie i miejscu. Akademickie Liceum Politechniki Śląskiej wdrożyło system oceny automatycznej w celu wsparcia edukacji programowania. Celem tej pracy jest ustalenie, jak umiejętności i zainteresowania uczniów programowaniem wpływają na ich odczucia podczas korzystania
z platformy Szkopuł. W tym celu przeprowadzono ankietę wśród uczniów, a wyniki zostały przeanalizowane pod kątem teorii analizy transakcyjnej.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Mannila, L. (2007). Novices’ progress in introductory programming courses. Informatics in Edu-cation, 6, (p. 139–152).

McAllister, G., Alexander, S. (2009). Key aspects of teaching and learning in computer science. In: Fry, H., Ketteridge, S., Marshall, S., (ed.), A handbook for teaching and learning in higher education (p. 282-299). New York: Routledge.

Pankowska D. (2010), Nauczyciel w perspektywie analizy transakcyjnej, Wydawnictwo Uniwer-sytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.

Pankowska, D. (2012). Analiza transakcyjna w edukacji czy edukacyjna analiza transakcyjna? – próba porządkowania znaczeń. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, 1, (p. 13-30).

Wieczorek, B. (2020). IT teaching in Academic Secondary School of the Silesian University of Technology. In: B. Pituła. A. Waligóra (ed.), Modern aspects of teaching at technical uni-versity (p. 11-26). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Słaboń A. (2001). Hipoteza Sapira-Whorfa. In: M. Pacholski, A. Słaboń, Słownik pojęć socjologicznych, (p. 58). Kraków.

Opublikowane

2022-12-30

Jak cytować

Wieczorek, B. (2022). System automatycznej oceny jako narzędzie wspierające nauczanie programowania w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym SUT. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (11), 193–204. https://doi.org/10.16926/eat.2022.11.11

Numer

Dział

Raporty z badań
Loading...