Rola rodziny, nauczyciela i przedszkola w kształtowaniu postaw dzieci na podstawie badań ewaluacyjnych

Main Article Content

Michał Borda, ks. dr
Bożena Marzec, dr

Abstrakt
Autorzy artykułu podejmują próbę ukazania roli środowisk wychowawczych w kształtowaniupostaw dzieci. W tym celu – przez pryzmat wyników ewaluacji zewnętrznej – analizują wpływ rodziny, nauczyciela i przedszkola na dziecięce wybory. Ewaluacja zewnętrzna jest bowiem skutecznym narzędziem umożliwiającym dokonanie obiektywnej oceny. Refleksji towarzyszy nauczanie papieża Franciszka, w tym zakresie zaczerpnięte z Evangelii gaudium, Amoris laetitiaoraz z przemówień wygłoszonych w czasie spotkań ze środowiskami oświatowymi. Autorzy w podsumowaniu proponują, by współczesna edukacja służyła integralnemu humanizmowi.Owocny humanizm winien być budowany na kulturze dialogu, by zasiewać prawdziwą nadzieję. Człowiek nie może bowiem żyć bez nadziei, a edukacja rodzi nadzieję.
Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Borda, M., & Marzec, B. (2017). Rola rodziny, nauczyciela i przedszkola w kształtowaniu postaw dzieci na podstawie badań ewaluacyjnych. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (6), 239–253. https://doi.org/10.16926/eat.2017.06.14
Dział
Na pograniczu dziedzin
Biogramy autorów

Michał Borda, ks. dr - Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy w Krakowie

dr teologii (pedagogika religijna), wykładowca katechetyki, dydaktyki i pedagogiki w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie, Wyższym Sosnowieckim Seminarium Duchownym i Wyższym Częstochowskim Seminarium Duchownym w Częstochowie. Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu. Ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej ds. Awansu Zawodowego Nauczycieli. Sekretarz Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie (oddział w Sosnowiecu)i członek Polskiego Towarzystwa Katechetyków.

Bożena Marzec, dr - Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

dr nauk humanistycznych, pracownik naukowy Uniwersy-tetu Śląskiego na Wydziale Filologii Wschodniosłowiańskiej w latach 1998–2010, od 2011 roku adiunkt w Katedrze Pedagogiki w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Pola zainteresowań intelektualnych: zarządzanie placówkami oświatowymi, rozwój zawodowy nauczyciela, systemoświaty, nadzór pedagogiczny, bezpieczeństwo uczniów, literatura rosyjska.