Wykorzystanie koncepcji kontraktowania w tłumaczeniu ustnym

Main Article Content

Justyna Woroch
https://orcid.org/0000-0003-0897-1162

Abstrakt

W artykule zaprezentowano koncepcję kontraktowania w ujęciu analizy transakcyjnej oraz jej operacyjne zastosowania w obszarze praktyki zawodowej tłumaczenia ustnego oraz nauczania tłumaczenia ustnego. Kontraktowanie pozwala z jednej strony rozważyć i rozwiązać konkretne problemy tłumacza ustnego, z drugiej zaś uwrażliwić studentów tłumaczenia ustnego na pewne kwestie związane z wykonywaniem tego zawodu.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Woroch, J. (2019). Wykorzystanie koncepcji kontraktowania w tłumaczeniu ustnym. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (8), 71-80. https://doi.org/10.16926/eat.2019.08.05
Dział
Analiza transakcyjna na innych polach
Biogram autora

Justyna Woroch, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Doktor językoznawstwa stosowanego, pracownik Instytutu Filologii Romańskiej UAM w Poznaniu w Zakładzie Traduktologii i Badań nad Kanadą Frankofońską, dydaktyk tłumaczenia ustnego i praktykujący tłumacz ustny języka francuskiego, absolwentka rocznej Akademii Analizy Transakcyjnej w Poznaniu, gdzie uzyskała certyfikat 101. Przetłumaczyła setki godzin zaawansowanych szkoleń z analizy transakcyjnej z języka francuskiego w polu edukacji i organizacji, a także superwizji indywidualnych i grupowych, w tym w polu psychoterapii.

Bibliografia

Berne, E. (1963). The Structure and Dynamics of Organizations and Groups. New York: Grove Press, Inc.

Berne, E. (1966). Principles of Group Treatment. New York: Grove Press, Inc. Bion, W.R. (1967). Notes on memory and desire. The Psychoanalytic Forum, 2 (3), 271–280.

Dejean, H., Frugier, C. (2012). 50 exercices d’analyse transactionnelle. Paris: Groupe Eyrolles.

English, F. (1975). The Three-Cornered Contract. Transactional Analysis Journal, V, 4, 383–384, http://dx.doi.org/10.1177/036215377500500413.

Gile, D. (1995). Regards sur la recherche en interprétation de conférence. Lille: Presses Universitaires de Lille.

Jagieła, J. (2012). Słownik analizy transakcyjnej. Częstochowa: Akademia im. Jana Długosza.

James, M., Jongeward, D. (1971). Born to win. Transactional analysis with gestalt experiments. Don Mills, Ont.: Addison-Wesley.

James, M., Jongeward, D. (1994). Narodzić się, by wygrać. Analiza transakcyjna na co dzień. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.

Januszewska, J. (2017). 3 powody, dla których chodzimy do pracy, czyli zastosowanie analizy transakcyjnej w coachingu. Pobrane sierpień, 2019, za https://epoznan.pl/blogi-blog-298.

Karpman, S. (1968). Fairy tales and script drama analysis. Transactional Analysis Bulletin, 7(26), 39–43.

Maquet, J. (2014). Du contrat psychologique à la dynamique du cadre: entre ombre et lumière. Actualités en analyse transactionnelle, 147(3), 15–34, http://dx.doi.org/10.3917/aatc.147.0015.

de Miribel, M. (2009). La circulation de l'énergie dans le contrat triangulaire. Ac- tualités en analyse transactionnelle, 130(2), 5–15, http://dx.doi.org/10.3917/ aatc.130.0005.

Słownik języka polskiego. (n.d.). Pobrane sierpień 2019 za https://sjp.pwn.pl/szu- kaj/kontrakt.html

Steiner, C. (1974). Scripts people live: transactional analysis of life scripts. New York: Grove Press.