Wykorzystanie koncepcji kontraktowania w tłumaczeniu ustnym

Słowa kluczowe: kontrakt, kontraktowanie, tłumaczenie ustne, poziomy kontraktu, kontrakt trójstronny

Abstrakt

W artykule zaprezentowano koncepcję kontraktowania w ujęciu analizy transakcyjnej oraz jej operacyjne zastosowania w obszarze praktyki zawodowej tłumaczenia ustnego oraz nauczania tłumaczenia ustnego. Kontraktowanie pozwala z jednej strony rozważyć i rozwiązać konkretne problemy tłumacza ustnego, z drugiej zaś uwrażliwić studentów tłumaczenia ustnego na pewne kwestie związane z wykonywaniem tego zawodu.

Biogram autora

Justyna Woroch, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Doktor językoznawstwa stosowanego, pracownik Instytutu Filologii Romańskiej UAM w Poznaniu w Zakładzie Traduktologii i Badań nad Kanadą Frankofońską, dydaktyk tłumaczenia ustnego i praktykujący tłumacz ustny języka francuskiego, absolwentka rocznej Akademii Analizy Transakcyjnej w Poznaniu, gdzie uzyskała certyfikat 101. Przetłumaczyła setki godzin zaawansowanych szkoleń z analizy transakcyjnej z języka francuskiego w polu edukacji i organizacji, a także superwizji indywidualnych i grupowych, w tym w polu psychoterapii.

Opublikowane
2019-12-31
Jak cytować
Woroch, J. (2019). Wykorzystanie koncepcji kontraktowania w tłumaczeniu ustnym. Edukacyjna Analiza Transakcyjna          (ISSN 2299-7466; EISSN 2658-1825), (8), 71-80. https://doi.org/10.16926/eat.2019.08.05
Dział
Analiza transakcyjna na innych polach