Postawy życiowe młodzieży licealnej i ich wybrane osobowościowe korelaty

Main Article Content

Joanna Góźdź, mgr
Ewa Wysocka, dr hab.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Góźdź, J., & Wysocka, E. (2014). Postawy życiowe młodzieży licealnej i ich wybrane osobowościowe korelaty. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (3), 95–116. https://doi.org/10.16926/eat.2014.03.06
Dział
Raporty z badań
Biogramy autorów

Joanna Góźdź, mgr - Uniwersytet Śląski

Asystent w Zakładzie Teorii Wychowania Uniwersytetu Śląskiego. Pedagogi psycholog. Interesuje się w szczególności zagadnieniami związanymi z patolo-gią społeczną, ryzykiem i skłonnością do jego podejmowania, samouszkodze-niami, zaburzeniami emocjonalnymi i behawioralnymi wśród dzieci i młodzieży.

Ewa Wysocka, dr hab. - Uniwersytet Śląski

Pedagog i psycholog, od 2010 roku zatrudniona w Zakładzie Teorii Wychowa- nia Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego, gdzie pełni funkcję kierowni- ka. Jej zainteresowania naukowe to: zagadnienia z zakresu pedagogiki młodzie-ży, problematyka patologii społecznej oraz profilaktyka i terapia zagrożeń spo-łecznych młodzieży; diagnoza psychologiczna i pedagogiczna; problemy współ-czesnej metodologii nauk; socjologia, pedagogika i psychologia religii, a takżepsychologia pomocy i opieki.