Pomoc przedszkolna a jakość edukacji przedszkolnej – prolegomena do badań w Polsce

Pomoc przedszkolna a jakość edukacji przedszkolnej – prolegomena do badań w Polsce

Autor

DOI:

https://doi.org/10.16926/eat.2022.11.13

Słowa kluczowe:

kwalifikacje nauczyciela edukacji przedszkolnej, jakość edukacji, opieka nad dzieckiem, pomoc przedszkolna

Abstrakt

Dużą część  badań nad edukacją przedszkolną stanowią badania nad kwalifikacjami i kompetencjami nauczycieli. Są one związane z podnoszeniem jakości pracy placówek przedszkolnych. W tym kontekście bagatelizowane jest zagadnienie pomocy nauczyciela przedszkolnego, stanowiącego widoczny i ważny element życia przedszkola. W literaturze przedmiotu określa się ich mianem niewidzialnych pracowników. Konstatując brak badań na ten temat w Polsce, autorka skoncentrowała się na ukazaniu wyników badań na ten temat za granicą. Wyłania się z nich potrzeba bliższego przyjrzenia się opisywanemu zagadnieniu i wdrożenia odpowiednich badań.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Dalli, C. (2010). Pedagogy, Knowledge and Collaboration: Towards a Ground-up Perspective on Professionalism. European Early Childhood Education Research Journal, 16(2), 171–185.

Directive 2005/36/EC of the European Parliament and of the Council of 7 September 2005 on the recognition of professional qualifications (2005). Official Journal of the European Union 30.09.2005, L 255/22, 1–121.

Gruza, M., Hordyjewicz, T. (2014). Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy. Tworzenie i stosowanie. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy z dnia 7 sierpnia 2014 r. (2018/2021). Journal of Laws, 2018, item 227; 2021, item 2285

Klim-Klimaszewska, A. (2005). Pedagogika przedszkolna. Wyd. drugie poprawione. Warszawa: PIW.

Kusima, M., Sandberg, A. (2010). Preschool Teachers’ and Student Preschool Teachers’ Thoughts about Professionalism in Sweden. In: C. Dalli, M. Urban (ed.), Professionalism in Early Childhood and Care: International Perspectives (pp. 55–64). Abingdon: Routhledge.

Lillvist, A., Sandberg, A., Seridan, S., Williams, P. (2014). Preschool teacher competence viewed from the perspective of students in early childhood teacher education. Journal of Education for Teaching, 40(1), 3–19; http://dx.doi.org/10.1080/02607476.2013.864014.

Moore, A. (2007). Understanding the Social Self: The Role and Importance of Reflexivity in School/Preschool Teachers’s Professional Learning. In: T. Townsend, R. Bates (ed.), Handbook of Teacher Education: Globalization, Standards and Professionalism in Time Change (pp. 571–584). Dordrecht: Springer.

Ordon, U. (2011). Od kompetencji osobowych do „kompetentnego systemu”. Kompetencje nauczyciela edukacji przedszkolnej w świetle raportu Competence Requirements in Early Childhood Education and Care. Konteksty Pedagogiczne, 2(15), 79–96; https://doi.org/10.19265/kp.2020.2.15.270.

Professionalisation of Childcare Assistants in Early Childhood Education and Care (ECEC): Pathways towards Qualification, Neset II report (2016). Luxembourg: Publications Office of the European Union; https://doi.org/10.2766/573104.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (2017). Dziennik Ustaw poz. 1575 ze zmianami.

Urban, M., Vandenbroeck, M., Lazzari, A., Van Laere, K., Peeters, J. (2011). Competence Requirements in Early Childhood Education and Care. Final Report. London – Ghent: University of East London – Universiteit Gent.

Whitebook, M., Gomby, D., Bellm, D., Sakai, L., Kipnis, F. (2009). Teacher Preparation and Professional Development in Grades K-12 and in Early Care and Education: Differences and Similarities, and Implications for Research. Berkeley, CA: Center for the Study of Child Care Employment.

https://gazetawroclawska.pl/opiekunki-z-wroclawskiego-zlobka-znecaly-sienad-dziecmi-kara-dwa-lata-wiezienia-w-zawieszeniu/ar/c1-14134317. 2019 (retrieved: 31.09.2021).

https://opiekunwzlobku.pl/kto-moze-zostac-asystentem-nauczyciela-przedszkola, (2021) (retrieved: 12.12.2021)

Opublikowane

2022-12-30

Jak cytować

Ordon, U. (2022). Pomoc przedszkolna a jakość edukacji przedszkolnej – prolegomena do badań w Polsce. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (11), 221–233. https://doi.org/10.16926/eat.2022.11.13

Numer

Dział

Na pograniczu dziedzin
Loading...