Skuteczna szkoła w kryzysie COVID-19 Angażowanie społeczności szkolnej w radzenie sobie z wyzwaniami szkolnymi w oparciu o model Lewina i Fishera, w kategoriach analizy transakcyjnej

Main Article Content

Justyna Józefowicz
https://orcid.org/0000-0001-6400-3145

Abstrakt

Niniejsza praca stanowi case study radzenia sobie z wyzwaniem zmiany w Samorządowej Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni od października do grudnia 2021 r.


U podstaw opisywanej w case study pracy interwencyjnej leżał model wprowadzania zmiany w organizacji, zaproponowany przez Kurta Lewina (Bhayangkara 2020) oraz podejście do indywidualnego radzenia sobie ze zmianą Johna Fishera (Fisher 2012). W niniejszym artykule przyglądamy się procesowi z punktu widzenia edukacyjnej analizy transakcyjnej.


Celem procesu było podniesienie poczucia bezpieczeństwa psychicznego i merytorycznego społeczności klas VII i VIII w okresie od grudnia 2021 roku.


W procesie aktywnie wzięło udział 630 osób. Analiza oparta została o badania jakościowe w 5 grupach członków społeczności szkolnej: nauczyciele (N=45), uczniowie (N=300), rodzice (N=280), grupa psychologów i pedagogów (N=3) oraz dyrekcja szkoły (N=2). W ramach procesu zastosowano: obserwację, wywiady pogłębione, pracę w grupach i dyskusję. Uczestnicy mieli również możliwość indywidualnej analizy wypracowanych w trakcie procesu wniosków i propozycji. 


W wyniku podjętych działań zaproponowano kompleksowe rozwiązania i rekomendacje, które aktualnie są komunikowane i wdrażane w społeczności klas VII i VIII, wśród uczniów, nauczycieli i rodziców. W niniejszej pracy wskazujemy, że i z jakiego powodu dla przeprowadzenia zmiany w szkole konieczna jest równoległa praca ze wszystkimi głównymi grupami interesariuszy.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Józefowicz, J. (2021). Skuteczna szkoła w kryzysie COVID-19: Angażowanie społeczności szkolnej w radzenie sobie z wyzwaniami szkolnymi w oparciu o model Lewina i Fishera, w kategoriach analizy transakcyjnej. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (10), 33–62. https://doi.org/10.16926/eat.2021.10.02
Dział
Analiza transakcyjna w edukacji

Bibliografia

Berne, E. (1966). Principles of Group Treatment. New York: Oxford University Press. Pp. 379

Bhayangkara, A.N. (2020). The Role of Instructional Leadership Through Kurt Lewin Model in Improving the Teacher Capability. Proceedings of the 2nd Early Childhood and Primary Childhood Education (ECPE 2020)

Buchner, A., Majchrzak, M.,Wierzbicka M. (2020). Edukacja zdalna w czasie pandemii. Raport z badań. Centrum cyfrowe. https://centrumcyfrowe.pl/edukacja-zdalna-w-czasie-pandemii-1-edycja/

Buchner, A.,Wierzbicka M. (2020). Edukacja zdalna w czasie pandemii. Raport Spółdzielni Otwartej Edukacji. Centrum cyfrowe. https://centrumcyfrowe.pl/wp-content/uploads/sites/16/2020/11/Raport_Edukacja-zdalna-w-czasie-pandemii.-Edycja-II.pdf

Długosz, P., Liszka, D., Walawender, P., Gagat-Matuła, A. (2021). Project: Identification of barriers hindering the Ukrainian and Polish students' return to schools. Wyniki wstępne. https://www.researchgate.net/publication/354494486_Wyniki_wstepne

Emmerton, N., Newton, T. (2004). The Journey of Educational Transactional Analysis from Its Beginnings to the Present. Transactional Analysis Journal, 34(3), 283–291. doi:10.1177/036215370403400314

Fisher, J. (2005) A Time for Change?, Human Resource Development International, 8:2, 257-263, DOI: 10.1080/13678860500100665

Grzelak, S., Żyro, D. (2021). Jak wspierać uczniów po roku epidemii? Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego. Raport oparty na wynikach badań, przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców i nauczycieli w okresie 04.2020 – 01.2021

Jacy ludzie taka szkoła. Osobiste doświadczenia z pandemii. (2021). Łuczyńska, A., Pyżalski, J. https://www.szkolazklasa.org.pl/materialy/publikacja-jacy-ludzie-taka-szkola-osobiste-doswiadczenia-z-pandemii/

Pierzchała, A. (2019). The Use of Passivity Strategies in a Group of 10–12 Year-old Pupils from the Perspective of Transactional Analysis. Pedagogika / Pedagogy 2019, t. 134, Nr. 2, p. 185–207

Plebańska, M., Szyller, A., Sieńczewska, M., Edukacja zdalna w czasach covid-19. Raport z badania. https://kometa.edu.pl/uploads/publication/941/24a2_A_a_nauczanie_zdalne_oczami_nauczycieli_i_uczniow_RAPORT.pdf?v2.8

Ptaszek, G., Stunża, G. D., Pyżalski, J., Dębski, M., Bigaj, M. (2020). Edukacja zdalna: co stało się z uczniami, ich rodzicami i nauczycielami? Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. https://zdalnenauczanie.org/wp-content/uploads/2020/10/ZDALNA-EDUKACJA_FINAL.pdf

Pyżalski, J. (2021). Zdrowie psychiczne i dobrostan młodych ludzi w czasie pandemii COVID-19 – przegląd najistotniejszych problemów. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 20(2), 92–115.

Sobiesiak-Penszko, P., Pazderski. F. (2020). Dyrektorzy do zadań specjalnych – edukacja zdalna w czasach izolacji. Prezentacja wyników badania. https://www.isp.org.pl/uploads/drive/aktualnosci/RAPORT_Dyrektorzy_do_zadan_specjalnych_08.06.pdf

Stewart, I., Joines, V. (2016). Analiza Transakcyjna Dzisiaj. Rebis. Poznań

The State of the World's Children 2021. On My Mind: Promoting, protecting and caring for children’s mental health. (2021). https://www.unicef.org/reports/state-worlds-children-2021

Vos, J., van Rijn, B., (2021). The Evidence-Based Conceptual Model of Transactional Analysis: A Focused Review of the Research Literature, Transactional Analysis Journal, 51:2, 160-201, DOI: 10.1080/03621537.2021.1904364

Wright, KP. (2020). Sleep in university students prior to and during COVID-19 Stay-at

-Home orders. Current Biology. VOLUME 30, ISSUE 14. DOI:https://doi.org/10.1016/j.cub.2020.06.022

Inne teksty tego samego autora