Specyfika kontraktu trójstronnego w pracy psychoterapeutycznej z adolescentem i jego rodzicami.

Main Article Content

Piotr Przybylski
https://orcid.org/0000-0003-3543-2009

Abstrakt

Analiza transakcyjna wniosła niepodważalny wkład w myślenie o kontrakcie, jego formule i znaczeniu w procesie psychoterapii. W artykule przedstawiono koncepcję kontraktu i procesu kontraktowania w ujęciu analizy transakcyjnej oraz jej implikacje w obszarze praktyki psychoterapeutycznej, ze szczególnym uwzględnieniem psychoterapii indywidualnej pacjentów nastoletnich. Omówiona została klasyczna koncepcji kontraktu Erika Berne’a (1966) oraz kontraktu trójstronnego Fanity English (1975) wraz ze szczególnym uwzględnieniem analizy jawnych i ukrytych procesów prowadzących do sukcesu i porażki w terapii adolescenta z perspektywy relacyjnej analizy transakcyjnej (Hargaden, Sills, 2002). W artykule zostały opisane także specyficzne problemy na jakie może natrafić psychoterapeuta w pracy terapeutycznej z nastolatkiem i jego rodzicami z perspektywy rozwijającej się relacji trójstronnej.  

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Przybylski, P. (2021). Specyfika kontraktu trójstronnego w pracy psychoterapeutycznej z adolescentem i jego rodzicami. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (10), 115–128. https://doi.org/10.16926/eat.2021.10.06
Dział
Analiza transakcyjna na innych polach

Bibliografia

Berne, E. (1966). Principles of group treatment. Oxford U. Press.

Cardon, A., Mermet, L., Thiriet-Tailhardat, A. (1995). Les concepts clés de l’analysetransactionnelle. Paris: Ed. d'Organisation.

Cierpiałkowska, L., Frączek, A. (2017). Przymierze terapeutyczne w terapii zaburzeń osobowości z perspektywy analizy transakcyjnej. EdukacyjnaAnalizaTransakcyjna, 6, 129–144.

English, F. (1975). The Three-Cornered Contract. Transactional Analysis Journal, 5, p. 383-384.

Frączek, A. (2020). Psychoterapia indywidualna adolescentów w analizie transakcyjnej. W: I. Grzegorzewska, L. Cierpiałkoska, A. R. Borkowska (red.), Psychologia Kliniczna dzieci i młodzieży (s. 879 – 898). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.

Frączek, A., Smelkowska, A. (2016). Studium Analizy Transakcyjnej. Poznań. Materiały niepublikowane.

Glita, P. (2016). Pacjent młodzieżowy i jego terapeuta w kontekście rodzinnym — perspektywa psychodynamiczna. PSYCHOTERAPIA 4 (179), s. 71-86.

Grzegołowska-Klarkowska, H. (1986). Mechanizmy obronne osobowości. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Hargaden, H., Sills, C. (2002). Transactional Analysis. A Relational Perspective. London and New York: Routledgr, Taylor & Francis Group.

Holloway, M., & Holloway, H. (1973). The contract setting process (Monograph VII). W: M. M. Holloway & W. H. Holloway, The monograph series of Midwest Institute for human understanding: Numbers I–IX (pp. 34–39). Medina, OH: Midwest Institute for Human Understanding.

James, M., Jongeward, D. (1994). Narodzić się by wygrać. Analiza transakcyjna na co dzień. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.

Pierini, A. (2014). Being a Transactional Analysis Child Therapist, Transactional Analysis Journal, 44:2, p. 103-117, DOI: 10.1177/0362153714538937

Rotondo, A. (2020) Rethinking Contracts: The Heart of Eric Berne’s Transactional Analysis, Transactional Analysis Journal, 50:3, p. 236-250, DOI: 10.1080/03621537.2020.1771032

Sills, C. (2006). Contracts and contract making. W: C., Sills, (Ed.), Contracts in counselling and psychotherapy (p. 9–26). London, England: Sage. (Original work published 1997) [Google Scholar, dostęp z dnia 12.08.2021],

Steiner, C. (1994). Scripts People Live: Transactional Analysis of Life Scripts. Grove Press.

Stewart, I., Jones, V. (1996/2016). Analiza Transakcyjna dzisiaj: nowe wprowadzenie. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.

Terlato, V. (2017). Secret Gardens and Dusty Roads, Transactional Analysis Journal, 47:1, p. 8-18, DOI: 10.1177/0362153716676773.