Profilaktyka zachowań samobójczych w warunkach izolacji penitencjarnej z perspektywy Analizy Transakcyjnej.

Profilaktyka zachowań samobójczych w warunkach izolacji penitencjarnej z perspektywy Analizy Transakcyjnej.

Autor

DOI:

https://doi.org/10.16926/eat.2020.09.02

Słowa kluczowe:

próby samobójcze i samobójstwa w więzieniach, profilaktyka zachowań suicydalnych, analiza transakcyjna

Abstrakt

Zachowania suicydalne w społeczeństwie niezależnie od ich ostatecznego rezultatu są ważnym tematem wymagającym wielu działań prewencyjnych. W specyficznych warunkach, jakimi są warunki odbywania kary pozbawienia wolności, tym bardziej ważna jest profilaktyka i przeciwdziałanie negatywnym skutkom izolacji, które mogą podnosić i tak już wysokie ryzyko samobójcze. W jednostkach penitencjarnych prewencja suicydalna prowadzona jest w oparciu o szczegółową instrukcję w sprawie zapobiegania samobójstwom osób pozbawionych wolności. Artykuł stanowi omówienie poszczególnych zapisów wspomnianej instrukcji i sposobu ich realizowania oraz próbę przedstawienia podejmowanych oddziaływań i ich skutków w terminologii Analizy Transakcyjnej.

Downloads

Download data is not yet available.

Biogram autora

Elżbieta Jasnosik - brak

Psycholog, psychoterapeuta, praktyk Analizy Transakcyjnej w obszarze psychoterapii, psycholog więzienny. Pracuje   ze skazanymi mężczyznami,  recydywistami penitencjarnymi.  Prowadzi  również prywatną praktykę.

Bibliografia

Badura-Madej, W. (1999), Wybrane Zagadnienia Interwencji Kryzysowej. Poradnik dla pracowników socjalnych, Katowice: Biblioteka Pracownika Socjalnego.

Głowik T., Matyba A. (2010), Samobójstwa osadzonych 2006-2009, Przegląd Więziennictwa Polskiego, 66.

Instrukcja 10/2020 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 5.11.2020r. w sprawie zapobiegania samobójstwom osób pozbawionych wolności.

Joines V. Stewart I. (2016), Analiza Transakcyjna Dzisiaj, Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.

Jongeward D. Muriel J. (2016) Narodzić się, by wygrać. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.

Lizińczyk S. (2014) Próby i skuteczne samobójstwa w polskim systemie penitencjarnym w latach 2010-2013. Wybrane charakterystyki penitencjarne. Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja, 23.

Najwyższa Izba Kontroli, Departament Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Informacja o wynikach kontroli Bezpieczeństwo osadzonych, KPB.430.002.2020, nr ewid. 52/2020/P/19/040/KPB - https://www.nik.gov.pl/plik/id,22869,vp,25572.pdf

Hołyst, B. (red.) (2018) Zapobieganie samobójstwom. Imperatyw ogólnoświatowy. Warszawa: Instytut Psychiatrii i neurologii.

Rolgoll R. (1995), Aby być sobą. Wprowadzenie do Analizy Transakcyjnej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Strona internetowa: https://www.wroclaw.pl/portal/raport-o-stanie-wroclawia-za-rok-2019 - dane pobrane 16.11.2020r.

Strona internetowa: https://www.who.int/health-topics/suicide#tab=tab_1 – dane pobrane 16.11.2020r.

Światowa Organizacja Zdrowia, Polskie Towarzystwo Suicydologiczne (2003) Zapobieganie samobójstwom. Poradnik dla funkcjonariuszy Służby Więziennej. - https://www.who.int/mental_health/prevention/suicide/preventing_suicide_prison_officers_polish.pdf - podręcznik pobrany ze strony: https://suicydologia.org/publikacje/

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy. Dz.U. 1997 nr 90 poz. 557

Opublikowane

2020-12-30

Jak cytować

Jasnosik, E. (2020). Profilaktyka zachowań samobójczych w warunkach izolacji penitencjarnej z perspektywy Analizy Transakcyjnej. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (9), 29–38. https://doi.org/10.16926/eat.2020.09.02

Numer

Dział

Analiza transakcyjna w edukacji
Loading...