Transakcje i relacje w przedszkolu

  • Felicyta Grębska, mgr Akademia Ignatianum w Krakowie
Słowa kluczowe: stan Ja-Rodzic, Ja-Dziecko, Ja-Dorosły, relacja symetryczna, relacja komplementarna, 4 filary ignacjańskiego sukcesu

Abstrakt

W artykule zaprezentowano wyniki badań realizowanych w ramach pracy magisterskiej. Badano w niej transakcje między personelem przedszkola a opiekunami dzieci w aspekcie analizy transakcyjnej. Szczególną uwagę zwrócono na stany Ja poszczególnych uczestników transakcji oraz podjęto próbę określenia relacji, jakie występują między nimi. Ponadto zaprezentowano sposób na osiągnięcie sukcesu w pracy zawodowej, powołując się na duchowość ignacjańską (św. Ignacego z Loyoli) oraz analizę transakcyjną.

Biogram autora

Felicyta Grębska, mgr, Akademia Ignatianum w Krakowie

absolwentka pedagogiki w Akademii Ignatianumw Krakowie. Ukończona specjalność to pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową. Członek Wolontariatu Misyjnego Salvator, z ramieniaktórego odbyła swoją pierwszą misję w Charkowie (Ukraina), pracującz bezdomnymi matkami z dziećmi.

Opublikowane
2017-12-30
Jak cytować
Grębska, F. (2017). Transakcje i relacje w przedszkolu. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (6), 213-235. https://doi.org/10.16926/eat.2017.06.13
Dział
Raporty z badań