Psychoanalityczna koncepcja człowieka starego

  • Adam A. Zych, Prof. zw. dr hab. Wydział Nauk Pedagogicznych, Dolnośląska Szkoła Wyższa
Słowa kluczowe: analiza transakcyjna, człowiek stary, psychoanaliza, starość, starzenie się

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest starzenie się, starość i człowiek stary w ujęciu zarówno psychoanalizy, jak i analizy transakcyjnej, wraz z nową propozycją rozszerzenia strukturalnego diagramu osobowości Erica Berne’a o jeszcze jeden ważny element, jakim jest Senior (S), który zwieńczy tria-dę: Rodzic‒Dorosły‒Dziecko (RDDz). Artykuł zmyka następująca, ważna konkluzja: psychonaliza ukazała człowiekowi starzejącemu się i/lub staremu nieznane strony i mechanizmy jego osobowości, wskazując nade wszystko ‒ jak mierzyć się z procesem starzenia się i własnym losem.

Biogram autora

Adam A. Zych, Prof. zw. dr hab., Wydział Nauk Pedagogicznych, Dolnośląska Szkoła Wyższa

częstochowianin (rocznik 1945), psychologi pedagog, wieloletni profesor Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. Główne dziedziny zainteresowań naukowych: gerontologia społeczna, a zwłaszcza geragogika specjalna, oraz psychologia osobowości, w szczególności psychologiczna problematyka światopoglądu, psychologia religii i tanatopsychologia. Ważniejsze prace zwarte: Światopogląd współczesnej młodzieży akademickiej. Warszawa: PWN, 1983; Człowiek wobec starości. Szkice z gerontologii społecznej. Warszawa: „InterArt”, 1995, nowe wyd.Katowice: Wyd. Nauk. „Śląsk”, 1999; Słownik gerontologii społecznej. Warszawa: Wyd. Akadem. „Żak”, 2001; The living situation of elderly Ame- ricans of Polish descent in Chicago. Wrocław: Wyd. Nauk. DSWE, 2005;Leksykon gerontologii. Kraków: Ofic. Wyd. „Impuls”, 2007, wyd. 3: 2017;Przekraczając „smugę cienia”. Szkice z gerontologii i tanatologii. Katowi- ce: Wyd. Nauk. „Śląsk”, 2009, wyd. 2: 2013; Pomiędzy wiarą a zwątpieniem. Wprowadzenie do psychologii religii. Kraków: Ofic. Wyd. „Impuls”,2012; Higiena psychiczna w Polsce. Słownik biograficzny. Wrocław: Wyd.Nauk. DSW, 2013 oraz Młodość utracona, odkrywana starość. Eseje i szkicez gerontologii. Katowice: Wyd. Nauk. „Śląsk”, 2017. Za nowatorskie rozwiązania w zakresie upowszechniania wiedzy gerontologicznej na temat starzenia się społeczeństwa polskiego i aktywizacji społecznej seniorów otrzymał wyróżnienie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (2015) oraz honorowy tytuł „Przyjaciel Seniora” (2016).

Opublikowane
2017-12-30
Jak cytować
Zych, A. (2017). Psychoanalityczna koncepcja człowieka starego. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (6), 157-173. https://doi.org/10.16926/eat.2017.06.10
Dział
Analiza transakcyjna na innych polach