Psychoanalityczna koncepcja człowieka starego

Main Article Content

Adam A. Zych, Prof. zw. dr hab.

Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest starzenie się, starość i człowiek stary w ujęciu zarówno psychoanalizy, jak i analizy transakcyjnej, wraz z nową propozycją rozszerzenia strukturalnego diagramu osobowości Erica Berne’a o jeszcze jeden ważny element, jakim jest Senior (S), który zwieńczy tria-dę: Rodzic‒Dorosły‒Dziecko (RDDz). Artykuł zmyka następująca, ważna konkluzja: psychonaliza ukazała człowiekowi starzejącemu się i/lub staremu nieznane strony i mechanizmy jego osobowości, wskazując nade wszystko ‒ jak mierzyć się z procesem starzenia się i własnym losem.
Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Zych, A. A. (2017). Psychoanalityczna koncepcja człowieka starego. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (6), 157–173. https://doi.org/10.16926/eat.2017.06.10
Dział
Analiza transakcyjna na innych polach
Biogram autora

Adam A. Zych, Prof. zw. dr hab. - Wydział Nauk Pedagogicznych, Dolnośląska Szkoła Wyższa

częstochowianin (rocznik 1945), psychologi pedagog, wieloletni profesor Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. Główne dziedziny zainteresowań naukowych: gerontologia społeczna, a zwłaszcza geragogika specjalna, oraz psychologia osobowości, w szczególności psychologiczna problematyka światopoglądu, psychologia religii i tanatopsychologia. Ważniejsze prace zwarte: Światopogląd współczesnej młodzieży akademickiej. Warszawa: PWN, 1983; Człowiek wobec starości. Szkice z gerontologii społecznej. Warszawa: „InterArt”, 1995, nowe wyd.Katowice: Wyd. Nauk. „Śląsk”, 1999; Słownik gerontologii społecznej. Warszawa: Wyd. Akadem. „Żak”, 2001; The living situation of elderly Ame- ricans of Polish descent in Chicago. Wrocław: Wyd. Nauk. DSWE, 2005;Leksykon gerontologii. Kraków: Ofic. Wyd. „Impuls”, 2007, wyd. 3: 2017;Przekraczając „smugę cienia”. Szkice z gerontologii i tanatologii. Katowi- ce: Wyd. Nauk. „Śląsk”, 2009, wyd. 2: 2013; Pomiędzy wiarą a zwątpieniem. Wprowadzenie do psychologii religii. Kraków: Ofic. Wyd. „Impuls”,2012; Higiena psychiczna w Polsce. Słownik biograficzny. Wrocław: Wyd.Nauk. DSW, 2013 oraz Młodość utracona, odkrywana starość. Eseje i szkicez gerontologii. Katowice: Wyd. Nauk. „Śląsk”, 2017. Za nowatorskie rozwiązania w zakresie upowszechniania wiedzy gerontologicznej na temat starzenia się społeczeństwa polskiego i aktywizacji społecznej seniorów otrzymał wyróżnienie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (2015) oraz honorowy tytuł „Przyjaciel Seniora” (2016).