W związku z publikacją elektronicznej wersji numeru 8/2019, rozpoczynamy przyjmowanie artykułów do numeru 9 (2020). Zgłoszenia prosimy przesyłać za pośrednictwem niniejszej strony w terminie do 30 czerwca 2020 roku.

Edukacyjna Analiza Transakcyjna jest objęta programem Wsparcie Czasopism Naukowych, co zapewnia autorom 20 punktów za publikację. W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Redakcją.