Wielokulturowość w (przed)pandemicznym świecie i jej znaczenie dla procesu uczenia się międzykulturowego
pdf

Słowa kluczowe

wielokulturowość
uczenie się międzykulturowe
społeczeństwo wielokulturowe
imigranci
pandemia

Abstrakt

Zjawisko wielokulturowości jest jednym z kluczowych wyznaczników kreujących współczesny świat i relacje międzyludzkie, oparte między innymi na spotkaniu z Innym. Głównym celem rozważań w prezentowanym tekście jest ukazanie tego, w jaki sposób zagrożenie epidemiologiczne związane z rozprzestrzenianiem się wirusa SarsCov2 zmieniło perspektywę postrzegania wielokulturowości, a tym samym zdeterminowało (być może) nowe myślenie o potrzebie interakcji międzykulturowych. Autorka artykułu odwołuje się zarówno do interdyscyplinarnej literatury przedmiotu, jak i dokonuje własnych przemyśleń na temat zjawiska wielokulturowości, ukazując jej znaczenie dla procesu uczenia się międzykulturowego. W części końcowej zostały zawarte najważniejsze wnioski i konkluzje dotyczące społeczeństwa wielokulturowego, szans i możliwości jego rozwoju w zglobalizowanym (przed)pandemicznym świecie.

https://doi.org/10.16926/pe.2021.14.04
pdf

Bibliografia

Burszta, W.J. (1998). Antropologia kultury. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka

Dyczewski, L. (2007). Czynniki sprzyjające żywotności kultur mniejszości etnicznych i narodowych. W: Z. Jasiński, T. Lewowicki (red.), Miejsce kultur etnicznych i regionalnych w jednoczącej się Europie (s.17-32). Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Giddens, A. (2004). Socjologia. Warszawa: PWN.

Golka, M. (2008). Socjologia kultury. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Kempny, M., Kapciak, A., Łodziński, S. (red.). (1997). U progu wielokulturowości. Nowe oblicza społeczeństwa polskiego. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Matsumoto, D., Juang, L. (2007). Psychologia międzykulturowa. Gdańsk: GWP.

Nikitorowicz, J. (2009a). Edukacja regionalna i międzykulturowa. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Niktorowicz, J. (2009b). Wychowanie uwrażliwiające na inność w warunkach wielokulturowości. W: E. Marynowicz-Hetka (red.), Pedagogika społeczna (s. 237-253). Tom 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Sadowski, A. (2011). Socjologia wielokulturowości jako nowa subdyscyplina socjologiczna. Pogranicze. Studia Społeczne, XVIII, 5-25; https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/356/1/Pogranicze_18_Sadpwslo.pdf

[dostęp: 21.06.2021].

Śliz, A. (2011). Wielokulturowość i jej socjologiczny sens. Festival Caravan czy wielokulturowe street party? Studia Socjologiczne, 4(203), 7-25; https://journals.pan.pl/Content/90772/mainfile.pdf [dostęp: 23.06.2021].

Thomas, A. (1993). Psychologie interkulturellen Lernens und Handelns. W: A. Thomas (red.), Kulturvergleichende Psychologie (s. 377-424). Göttingen: Hogrefe Verlag für Psychologie.

Ząbek, M. (red.). (2002). Między piekłem a rajem. Problemy adaptacji kulturowej uchodźców i imigrantów w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Trio.

Netografia

Europa wielokulturowa: stanąć na wysokości zadania; https://cordis.europa.eu/article/id/87640-multicultural-europe-rising-to-the-challenge/pl [dostęp: 17.06.2021].

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2021 Podstawy Edukacji