Opublikowane: 2019-10-041

Elementy rodzimego folkloru w polskich sonatach skrzypcowych XX wieku

Maryla RENAT
Edukacja Muzyczna
Dział: Artykuły
https://doi.org/10.16926/em.2015.10.03

Abstrakt

Artykuł ukazuje inspiracje folklorystyczne zawarte w polskich sonatach skrzypcowych powsta-łych w XX wieku: Rozważania analityczne dotyczą 8 dzieł z I połowy i 3 z II połowy XX wieku. Większość tych kompozycji należy do nurtu tzw. „zapomnianej muzyki polskiej”. Oto ich wykazz datowaniem:

 • —  Michał Józefowicz, Sonata d-moll na skrzypce i fortepian op. 12 (1902),

 • —  Henryk Melcer, Sonata G-dur na skrzypce i fortepian (1907),

 • —  Józef Szulc, Sonata a-moll na skrzypce i fortepian op. 61 (przed 1908),

 • —  Franciszek Brzeziński, Sonata D-dur na skrzypce i fortepian op. 6 (1910),

 • —  Witold Friemann, Sonata e-moll „Polska” na skrzypce i fortepian op. 15 (1913),

 • —  Stefan Bolesław Poradowski, 3 Sonatiny na dwoje skrzypiec op. 11a (1923),

 • —  Alfred Gradstein, Sonatina C-dur na skrzypce i fortepiano (1937),

 • —  Stanisław Wisłocki, Sonata F-dur na skrzypce i fortepian (1942),

 • —  Jerzy Kolasiński, Sonatina na skrzypce i fortepian „alla rustica” (1971),

 • —  Jerzy Młodziejowski, Sonata na dwoje skrzypiec (1972),

 • —  Joanna Bruzdowicz, I Sonata „Il Ritorno” na skrzypce solo (1990).

  Omówienie tych utworów następuje w porządku chronologicznym. Celem przeprowadzonychanaliz jest uzyskanie odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Które elementy polskiego folkloru zaistniały w sonacie polskiej XX wieku?

 2. W jaki sposób zostały zastosowane, a więc jakie techniki kompozytorskie wykorzystano w ich

  opracowaniu?

 3. Jaką funkcję nadali tym utworom poszczególni twórcy?

  Każdy z utworów poddany jest analizie rozpatrującej wymienione wcześniej problemy badawcze

i zilustrowany przykładami nutowymi. Z badań wynika, że w tym gatunku zaistniały cztery elementypolskiego folkloru, zastosowane w odmienny sposób przez różnych twórców. Należą do nich: 

 • —  cechy melorytmiczne tańców mazurowych (w strukturach tematów oraz jako stylizacja w funkcji części sonaty – w 6 utworach),

 • —  stylizacje krakowiaka w funkcji finału sonaty – w 2 utworach,

 • —  nawiązanie do charakteru poloneza (cechy melorytmiczne tematów w 2 utworach),

 • —  stylizacja śpiewów góralskich, tzw. „Wierchowej nuty” w funkcji części wolnej – w 1 utworze.

Słowa kluczowe:

polska sonata skrzypcowa XX wieku

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >> 

Pobierz pliki

Zasady cytowania

RENAT, M. (2019). Elementy rodzimego folkloru w polskich sonatach skrzypcowych XX wieku. Edukacja Muzyczna, 10, 59–92. https://doi.org/10.16926/em.2015.10.03

Cited by / Share

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.