Tom 18 (2023)
Opublikowane: 2024-03-23


ISSN: 2545-3068
eISSN: 2719-4922

Wydawca
WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

Licencja CC

CZASOPISMO DOFINANSOWANE W LATACH 2022–2024
Z PROGRAMU „ROZWÓJ CZASOPISM NAUKOWYCH”. 

„Edukacja Muzyczna” to czasopismo o profilu naukowym, którego celem jest nie tylko prezentacja najnowszych  zagadnień  związanych  z  szeroko  pojętymi  problemami  odnoszącymi  się  do  różnych form dydaktyki muzyki, ale przede wszystkim chodzi tu o „edukację” rozumianą jako poszerzanie wiedzy w zakresie szeroko rozumianych badań muzykologicznych w ramach dyscyplin – nauki o sztuce i sztuki muzyczne.

Na łamach rocznika publikowane są zatem artykuły, które podejmują tematykę muzykologiczną z zakresu: historii muzyki nie tylko polskiej i nie tylko dotyczą one muzyki współczesnej, chociaż temu okresowi poświęcono najwięcej uwagi. Teksty dedykowane są takim zagadnieniom jak m.in.: badania źródłoznawcze muzyki, w tym muzyki dawnej, etnomuzykologii, technikom kompozytorskim, związkom muzyki z literaturą, filozofii muzyki, wokalistyce, dyrygenturze, zagadnieniom dotyczącym percepcji muzycznej oraz różnym aspektom związanym z dydaktyką muzyki i pedagogiką muzyki, etc.  

Czasopismo uzyskało 40 punktów w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z dnia 5 stycznia 2024 roku.

Czytaj więcej

         Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo Open Access logo
 • IC Journals Master List
 • PBN - Polska Bibliografia Naukowa
 • CEEOL - Central and Eastern European Online Library
 • BazHum
 • CEJSH
 • CEON
 • DOAJ - Directory of Open Access Journals
 • ERIH Plus
 • Most Wiedzy
Dyscypliny:
 • nauki o sztuce
 • sztuki muzyczne
 • historia
 • pedagogika
 • muzyka
MEiN 40 (2024)
Index Copernicus 98.04 (2022)
Dla autorów

Czy jesteś zainteresowany wysłaniem zgłoszenia do tego czasopisma? Polecamy, abyś zapoznał się z treścią "o czasopiśmie" oraz z zasadami obowiązującymi w tym czasopiśmie, a także ze wskazówkami dla autora. Autorzy muszą zarejestrować się do czasopisma zanim wyślą zgłoszenie lub zalogować się i rozpocząć pięciostopniowy proces.

Dla recenzentów

Zapraszamy do współpracy w zakresie recenzji tekstów, specjalistów w dziedzinie nauk humanistycznych lub sztuki, w zakresie dyscyplin naukowych wiedza o sztuce i sztuki muzyczne. Recenzentów zainteresowanych współpracą zachęcamy do zapoznania się z zasadami opisanymi w zakładce Procedura recenzowania oraz z obowiązującymi recenzentów zasadami etycznymi, dostępnymi w zakładce Etyka publikacji. Oczekiwania wobec recenzentów

Usługi indeksowania
Logo IC
Logo BazHum
Logo CEJSH
Logo CEJSH
Logo CEEOL
Logo DOAJ
Logo EBSCO
Logo ROAD

Ogłoszenia

Przedłużenie terminu naboru zgłoszeń

2024-05-26

Szanowni Państwo,

Redakcja rocznika "Edukacja Muzyczna" przedłuża termin nadsyłania tekstów do XIX tomu. Na nowe zgłoszenia oczekujemy do dnia 15 lipca 2024 roku. Teksty prosimy ograniczać do 40 000 znaków ze spacjami i 12 ilustracji, pozostałe szczegóły przygotowania tekstów zawarte są w zakładce „Prześlij tekst”.  

Serdecznie zapraszamy!

Czytaj więcej

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.