Esej jako forma pisania akademickiego

Słowa kluczowe: esej akademicki, struktura kompozycyjna, akapit, wprowadzenie, treść, wnioski

Abstrakt

Pisanie akademickie zawsze miało pierwszorzędne znaczenie dla studentów. Pisanie jest podstawą nauki, więc rozwijanie umiejętności pisania w języku angielskim otwiera przed nimi większe możliwości. Artykuł analizuje różne rodzaje eseju akademickiego, określa wymagania niezbędne do skutecznego pisania, analizuje strukturę i funkcje jego elementów składowych oraz bada strukturę kompozycyjną akapitów.

Biogramy autorów

Olena Medvid, Sumy State University

Doktor filologii, adiunkt na Wydziale Języków Germańskich i Prodziekan Wydziału Filologii Zagranicznej i Komunikacji Społecznej (Sumy State University – Ukraina). Zainteresowania naukowe: metody nauczania języków obcych (nauczanie języka angielskiego jako języka obcego), socjolingwistyka, psycholingwistyka.

Svitlana Podolkova, Sumy State University

Doktor filologii, adiunkt na Wydziale Języków Obcych Filologii Zagranicznej i Wydziale Komunikacji Społecznej (Sumy State University – Ukraina). Zainteresowania naukowe: metody nauczania języków obcych (nauczanie języka angielskiego jako języka obcego), socjolingwistyka, psycholingwistyka.

Opublikowane
2019-12-31
Jak cytować
Medvid, O., & Podolkova, S. (2019). Esej jako forma pisania akademickiego. Edukacyjna Analiza Transakcyjna          (ISSN 2299-7466; EISSN 2658-1825), (8), 215-225. https://doi.org/10.16926/eat.2019.08.13
Dział
Na pograniczu dziedzin