Esej jako forma pisania akademickiego

Main Article Content

Olena Medvid
Svitlana Podolkova

Abstrakt
Pisanie akademickie zawsze miało pierwszorzędne znaczenie dla studentów. Pisanie jest podstawą nauki, więc rozwijanie umiejętności pisania w języku angielskim otwiera przed nimi większe możliwości. Artykuł analizuje różne rodzaje eseju akademickiego, określa wymagania niezbędne do skutecznego pisania, analizuje strukturę i funkcje jego elementów składowych oraz bada strukturę kompozycyjną akapitów.
Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Medvid, O., & Podolkova, S. (2019). Esej jako forma pisania akademickiego. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (8), 215-225. https://doi.org/10.16926/eat.2019.08.13
Dział
Na pograniczu dziedzin
Biogramy autorów

Olena Medvid, Sumy State University

Doktor filologii, adiunkt na Wydziale Języków Germańskich i Prodziekan Wydziału Filologii Zagranicznej i Komunikacji Społecznej (Sumy State University – Ukraina). Zainteresowania naukowe: metody nauczania języków obcych (nauczanie języka angielskiego jako języka obcego), socjolingwistyka, psycholingwistyka.

Svitlana Podolkova, Sumy State University

Doktor filologii, adiunkt na Wydziale Języków Obcych Filologii Zagranicznej i Wydziale Komunikacji Społecznej (Sumy State University – Ukraina). Zainteresowania naukowe: metody nauczania języków obcych (nauczanie języka angielskiego jako języka obcego), socjolingwistyka, psycholingwistyka.

Bibliografia

Grenville, K. (2001). Writing from Start to Finish: a Six-Step Guide. Crows Nest: Allen & Unwin.

Gromiak, R. (2006). Literary Dictionary (Literaturoznavchyi Slovnyk-dovidnyk). Kyiv: Akademia.

Kovalenko, L.T. (2012). To Keep Focus on the Problem or Again about the Read- iness of Students to Write Academic Essays. http://ua.convdocs.org/ docs/index-41101.html. Access: 10 December 2019.

Scott, J.H. (2012). Topic Sentences Paragraph. https://www.csun.edu/~hcpas003/topic.html. Access: 10 December 2019.

Sowton, C. (2014) Unlock. Reading and writing Skills. Cambridge: Cambridge University Press.

Swales, J. (2004). Academic Writing for Graduate Students. Michigan: Michigan University Press.

Tarnopolskyi, O.B., Kozhushko, S.P. (2008). Methodology and Principles of Teaching Academic Writing in English Language in High Educational Institutions. Teaching English academic communication in Ukraine: problems and prospects. Lviv: Lvivskyi nazionalnyi universytet imeni I. Franka.

Tarnopolskyi, O.B., Kozhushko, S.P. (2006). Writing Academically: A Course Book for Teaching Academic Writing in English to Students of Linguistic Tertiary Educational Institutions: Textbook. Kyiv: Firma “INKOS”.