Wdzięczność w ujęciu analizy transakcyjnej

Main Article Content

Jacek Sypniewski
https://orcid.org/0000-0003-2849-034X

Abstrakt

Wdzięczność jest jednym z najrzadziej badanych aspektów interakcji międzyludzkich. Częściowo dlatego, że w refleksji naukowej wdzięczność i dawanie prezentów są na ogół traktowane jako przejaw korupcji. Badania na temat wręczania upominków personelowi medycznemu, prze- prowadzane w polskich szpitalach publicznych, pokazują, że pacjenci potrafią bardzo precyzyjnie odróżnić łapówki od prezentów wręczanych jako wyraz wdzięczności. W AT bardzo trudno znaleźć refleksję na temat wdzięczności, jednak Erskine przyznaje, że potrzeba okazania wdzięczności wy- daje się być jedną z najważniejszych potrzeb relacyjnych, jakie zauważył. Wdzięczność nie jest ła- twa do przeanalizowania w kategoriach AT, ponieważ jest to postawa zarówno emocjonalna, jak i kulturowa. Jako emocja jest rodzajem radości, jednej z czterech autentycznych emocji opisanych w teorii Erica Berne’a. Jako reakcja kulturowa aktywuje w równym stopniu trzy Stany Ja: Rodzic, Dorosły i Dziecko. Co więcej, potrzeba okazania wdzięczności w postaci życzliwego działania wo- bec osoby, do której ktoś czuje wdzięczność, to okazja do wykonania kroku w kierunku intymności.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Sypniewski, J. (2021). Wdzięczność w ujęciu analizy transakcyjnej. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (10), 217–224. https://doi.org/10.16926/eat.2021.10.12
Dział
Na pograniczu dziedzin

Bibliografia

Chang Seek Lee, (2020), Perspectives of Science & Education International Scientific Electronic Journal ISSN 2307-2334 (Online) Available: psejournal.wordpress.com/archive20/20-06/ Accepted: 25 September 2020 Published: 31 December 2020 (odczyt 25.09.2021)

Emmons, R. A., & Shelton, C. M. (2002). Gratitude and the science of positive psychology. Handbook of positive psychology, 18, 459-471.

Park, Peterson, and Seligman. (2004). Strengths of Character and Well–Being, Journal of Social and Clinical Psychology, Vol.23, No.5, 2004. pp. 603-619.

Sharma, A., Johnson, L., Caruso Brown, A., Unguru, Y., Lantos, J., D., (2018), An Extravagant Gift From a Grateful Patient, Pediatrics, Jun 2018, Vol. 141 Issue 6, p1-5. 5p. DOI: 10.1542/peds.2017-2837.

https://pediatrics.aappublications.org/content/141/6/e20172837 (odczyt 29.09.2021)

Steward I., Joines V., (2016), Analiza Transakcyjna dzisiaj, Rebis, Poznań.

Seidlitz, L., Wyer Jr, R. S., & Diener, E. (1997). Cognitive correlates of subjective well-being: The processing of valenced life events by happy and unhappy persons. Journal of Research in Personality, 31(2), 240-256. 13. McCullough, M. E., Kilpatrick, S. D., Emmons, R. A., & Larson, D. B. (2001). Is gratitude a moral affect? Psychological bulletin, 127(2), 249.

Sypniewski J., (2021), Wymiana darów – pomijany wymiar rzeczywistości organizacyjnej w szpitalach” praca doktorska Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Tedeschi, R. G., & Calhoun, L. G. (2004). " Posttraumatic growth: Conceptual foundations and empirical evidence". Psychological inquiry, 15(1), 1-18.

Wardhani, N., Agustiani, H., Hutasuhut, I., J., Gimmy, A., (2020), An exploration of gratitude themes and dynamics in academic context: an initial study on students in Indonesia, w. EurAsian Journal of BioSciences Eurasia J Biosci 14, 7133-7136.

Watkins, P. C., Woodward, K., Stone, T., & Kolts, R. L. (2003). Gratitude and happiness: Development of a measure of gratitude, and relationships with subjective well-being. Social Behavior and Personality: an international journal, 31(5), 431-451.

Wood, A. M., Joseph, S., & Maltby, J. (2009). Gratitude predicts psychological well-being above the Big Five facets. Personality and Individual differences, 46(4), 443-447.