O biedronkach, surówce i F-16, czyli almanach częstochowskiego żargonu osób z problemem bezdomności

  • Jan Strączyński, mgr Wydział Pedagogiczny, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
Słowa kluczowe: bezdomność, streetworking, żargon, komunikacja, bezdomność pozaschroniskowa

Abstrakt

Podstawą w pracy streetworkera jest ciągłe budowanie i utrzymywanie pozytywnych relacji z osobą doświadczającą bezdomności w miejscach niemieszkalnych. Pozwala to na wzrost zaufania adresata działań, a przez to na szybszy proces wychodzenia z bezdomności pozaschroniskowej. Jednym z czynników wiążących tego typu relację jest język, który – podobnie jak w innych grupach społecznych – uwypukla przynależność do danej zbiorowości, a jego znajomość przyczynia się do okazywanego wobec siebie szacunku. Bogactwo żargonu, którym posługują się częstochowscy bezdomni, stanowi codzienne wyzwanie dla streetworkerów, którzy, będąc osobami pierwszego kontaktu w systemie pomocy społecznej, dążą do przekroczenia barier związanych z językiem, aby w wyniku współtworzonego z klientem planu pomocowego przyczynić się do powrotu osób bezdomnych do społeczeństwa.

Biogram autora

Jan Strączyński, mgr, Wydział Pedagogiczny, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie

streetworker Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Akademii im. Jana Długosza na kierunku filologia angielska oraz Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie na kierunku praca socjalna. Pracuje przy Zakładzie Pracy Socjalnej i Zdrowia Publicznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Zainteresowania: streetworking, pedagogika alternatywna, bezdomność pozaschroniskowa, innowacyjne metody pracy z osobami doświadczającymi bezdomności.

Opublikowane
2017-12-30
Jak cytować
Strączyński, J. (2017). O biedronkach, surówce i F-16, czyli almanach częstochowskiego żargonu osób z problemem bezdomności. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (6), 267-273. https://doi.org/10.16926/eat.2017.06.16
Dział
Na pograniczu dziedzin