Ośrodki jazdy konnej w Polsce – stan obecny i uwarunkowania rozwoju w przyszłości (na przykładzie Warszawy i regionu Mazowsze)
PDF (English)

Słowa kluczowe

sport
rekreacja
ośrodki jazdy konnej

Jak cytować

Pawlikowska-Piechotka, A., & Łukasik, N. (2020). Ośrodki jazdy konnej w Polsce – stan obecny i uwarunkowania rozwoju w przyszłości (na przykładzie Warszawy i regionu Mazowsze). Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 2(4), 149–171. https://doi.org/10.16926/sit.2019.02.39

Abstrakt

Tematem artykułu jest prezentacja stanu obecnego oraz uwarunkowań dalszego rozwoju jeździectwa w regionie Mazowsza, potencjałów i najistotniejszych barier uczestnictwa, a także możliwości znoszenia ograniczeń oraz działań na rzecz upowszechnienia sportu i rekreacji jeździeckiej. Jest to jeden z wątków tematycznych wieloletnich i wieloetapowych badań przeprowadzonych  w wybranych ośrodkach jeździeckich w Warszawie i gminach sąsiednich (w latach 2008–2019). Badania teoretyczne i terenowe (empiryczne) na temat oferty ośrodków jeździeckich w warunkach miejskich (Warszawa) i podmiejskich (gminy sąsiednie) były podjęte w ramach wieloletnich i wieloetapowych projektów statutowych ds.-144, ds.-300 oraz ds.-316, realizowanych na Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dorobkiem wątku tematycznego badań na temat sportowej i rekreacyjnej jazdy konnej była rozprawa doktorska autorstwa dr Natalii Łukasik ‘Społeczne i kulturowe uwarunkowania rozwoju jeździectwa w Warszawie i gminach sąsiednich’ (promotor prof. Anna Pawlikowska-Piechotka), obroniona na Wydziale Wychowania Fizycznego AWF w Warszawie. Niniejszy artykuł prezentuje zarys założeń badań, uzyskane rezultaty na podstawie analizy uporządkowanego materiału badań oraz wysunięte syntetyczne wnioski końcowe.

https://doi.org/10.16926/sit.2019.02.39
PDF (English)