Powstanie i rozwój Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie – jubileusz 90-lecia
PDF (English)

Słowa kluczowe

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
historia i tradycja uczelni
jubileusz 90-lecia

Jak cytować

Gołębieska, K., Ostrowska-Tryzno, A., & Pawlikowska-Piechotka, A. (2020). Powstanie i rozwój Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie – jubileusz 90-lecia. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 3(3), 11–22. https://doi.org/10.16926/sit.2020.03.17

Abstrakt

Historia Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ma swoje początki zaledwie w kilka lat po zakończeniu pierwszej wojny światowej. Był to trudny okres odbudowy kraju ze zniszczeń i tworzenia niepodległej Polski – II RP. Nie był to czas sprzyjający kosztownym, wielkim inwestycjom, jednak uznano wagę odbudowy kultury, nauki, edukacji i sportu zgodnie z najnowszymi europejskimi trendami.

Rok 2019 był rokiem szczególnym z uwagi na 90. rocznicę powołania uczelni. W latach 1929–2019 mury warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego opuściło ponad 50 000 absolwentów, wypromowano licznych doktorów i doktorów habilitowanych, zbudowano poważny potencjał naukowo-badawczy. Obecnie na pięciu wydziałach i dziewięciu kierunkach studiuje 4557 studentów. Absolwenci mają wysokie kwalifikacje, odpowiadające potrzebom społeczeństwa XXI wieku: są zatrudniani jako nauczyciele, trenerzy, instruktorzy, fizjoterapeuci, pielęgniarze, kosmetolodzy i specjaliści terapii zajęciowej – są wysoko cenionymi specjalistami zatrudnianymi w Polsce i w innych krajach w Europie. Z okazji jubileuszu organizowane są konferencje naukowe, sympozja, wystawy, imprezy sportowe i kulturalne, wydawane publikacje – podkreślające chlubną tradycję i podsumowujące znaczący dorobek uczelni.

https://doi.org/10.16926/sit.2020.03.17
PDF (English)