Pływalnia w pałacu kultury i nauki w warszawie: historia i obecne przygotowanie do zajęć sportowych
PDF (English)

Słowa kluczowe

historia sportu
pływalnia
skoki do wody

Jak cytować

Krynicki, B., & Pawlikowska-Piechotka, anna. (2022). Pływalnia w pałacu kultury i nauki w warszawie: historia i obecne przygotowanie do zajęć sportowych. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 4(4), 99–116. https://doi.org/10.16926/sit.2021.04.28

Abstrakt

Pływalnia w Pałacu Młodzieży w Warszawie została oddana do użytku w kwietniu roku 1955, jako część gmachu Pałacu Kultury i Nauki, wzniesionego w stylu socrealizmu. Była wówczas (i jest nadal) jedyną pływalnią krytą w województwie mazowieckim, na której jest możliwe uprawianie skoków do wody. Jest to jednocześnie jedna z kilku pływalni w Polsce, na której można uprawiać tę dyscyplinę w pełnym zakresie konkurencji przez cały rok. Brak odpowiednich obiektów dla uprawiania skoków do wody jest wypadkową wielu przyczyn: z jednej strony braku środków na inwestycje sportowe, wysokich kosztów realizacji i utrzymania, a z drugiej wielu, bardzo precyzyjnych wymagań Międzynarodowego Związku Pływackiego (FINA) dla uprawiania tej dyscypliny, które taka pływalnia musi spełniać.

Pałac Kultury i Nauki wraz z otoczeniem (Plac Defilad) wpisano do rejestru zabytków. Prace modernizacyjne, które miały miejsce na pływalni musiały uwzględnić bardzo restrykcyjne i szczegółowe rekomendacje programu konserwatorskiego, narzucającego zachowanie historycznych walorów stylu architektonicznego pływalni.

Artykuł ma charakter przeglądowy, jego celem jest odpowiedź, na podstawie wniosków z krytycznej analizy literatury i dostępnych dokumentów, na pytanie czy zabytkowa pływalnia może spełniać wymagania treningu i zawodów – regulaminu FINA.

https://doi.org/10.16926/sit.2021.04.28
PDF (English)