Sport i aktywność fizyczna w przestrzeni miasta – osiedlowe tereny zielone dla trzech pokoleń
PDF (English)

Słowa kluczowe

sport
aktywna rekreacja
międzypokoleniowe place zabaw

Jak cytować

Ostrowska-Tryzno, A., Nałęcz, H., & Pawlikowska-Piechotka, A. (2020). Sport i aktywność fizyczna w przestrzeni miasta – osiedlowe tereny zielone dla trzech pokoleń. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 3(2), 105–128. https://doi.org/10.16926/sit.2020.03.16

Abstrakt

Cel badań: Tereny rekreacji na osiedlach mieszkaniowych powstawały przede wszystkim dla dzieci i młodzieży, obecnie pożądane są nowe funkcje tych miejsc, kierowane do wszystkich grup wiekowych. Celem badań było rozeznanie, jakie wyposażenie jest pożądane na uniwersalnych placach zabaw, przeznaczonych dla trzech generacji: dzieci, rodziców i dziadków. Metodologia badań: Projekt statutowy ds.-300 AWF – grant MNiSW. Na terenach sportu i rekreacji osiedlowej w Warszawie i gminach sąsiednich zbadano, jak są urządzone, kto z nich korzysta i jakie są opinie i oczekiwania użytkowników. Wykorzystując dorobek badań, zidentyfikowano czynniki określające „integracyjny plac zabaw” przeznaczony dla trzech generacji. Brano pod uwagę także atrakcyjność urządzeń, poziom bezpieczeństwa i korelację z płcią, wiekiem, stymulacją fizyczną i psychiczną. Wyniki badań: Aby zapewnić dostępność placów zabaw dla wszystkich grup wiekowych, należy przestrzegać podstawowych zasad: dostępności fizycznej, wieku i adekwatności rozwojowej, elementów stymulujących fizycznie, społecznie i sensorycznie. Wnioski: Wykazano, że dogodna lokalizacja, atrakcyjne, stymulujące rozwój psychofizyczny wyposażenie osiedlowych terenów rekreacji są ważne, aby zachęcać do codziennej aktywności fizycznej w każdym wieku, pomóc wzmacniać i doskonalić umiejętności społeczne, umysłowe i fizyczne trzech pokoleń.

https://doi.org/10.16926/sit.2020.03.16
PDF (English)