Obiekty sportowe i ich społeczne znaczenie – w przeszłości i obecnie
PDF (English)

Słowa kluczowe

sport
architektura
obiekty sportowe
społeczeństwo

Jak cytować

Pawlikowska-Piechotka, A. (2021). Obiekty sportowe i ich społeczne znaczenie – w przeszłości i obecnie. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 4(2), 125–136. https://doi.org/10.16926/sit.2021.04.14

Abstrakt

Społeczne znaczenie obiektów sportowych, ich funkcja i rola zmieniały się na przestrzeni wieków. W niektórych aspektach te zmiany są płynne i harmonijne, w innych – szybkie i dynamiczne. Dzieje się tak z powodu wielorakich przyczyn, ale u ich podstawy tkwią zawsze najbardziej zasadnicze przesłanki: obiekty sportowe mają za zadanie odpowiadać na aktualne potrzeby i oczekiwania społeczne. W Europie od ponad trzech tysiącleci rozwojowi poszczególnych dyscyplin towarzyszy ewolucja obiektów sportowych. Aby sprostać tym potrzebom, oczekiwaniom i wymaganiom – architektura obiektów sportowych powinna być niezwykle zróżnicowana. Ta różnorodność przejawia się w różnorodności stylów, konstrukcji, materiałów budowlanych, form i funkcji – w zależności od epoki, funkcji, cech przyrodniczych i krajobrazowych, oczekiwań społecznych, a także możliwości realizacji i sytuacji politycznej. Ponadto kształt, wielkość i program użytkowy obiektu sportowego zawsze zależą od dyscypliny i przepisów sportowych. Jednak ich główna rola jest uniwersalna: wielka użyteczność dla społeczeństwa, zaangażowanie w tworzenie tradycji i tożsamości miejsca. Powinny zawsze dobrze odpowiadać na niezwykle silne sportowe emocje, utożsamiając piękno i szlachetność z użytecznością i etosem sportowej rywalizacji – te wartości są niezmienne. W roku 2020 wybuch pandemii COVID-19 udowodnił, jak ważna i cenna jest możliwość sprawnej adaptacji obiektów sportowych do nieoczekiwanych sytuacji i pilnych społecznych potrzeb.

https://doi.org/10.16926/sit.2021.04.14
PDF (English)