Turystyka, hotelarstwo w czasie pandemii COVID-19
PDF (English)

Słowa kluczowe

turystyka
branża hotelarska
COVID-19

Jak cytować

Ostrowska-Tryzno, A., & Pawlikowska-Piechotka, A. (2022). Turystyka, hotelarstwo w czasie pandemii COVID-19. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 5(2), 139–152. https://doi.org/10.16926/sit.2022.02.08

Abstrakt

Branża turystyczna jest szczególnie wrażliwa na niespodziewane katastrofy, takie jak pandemia, klęski żywiołowe, wojny, ataki terrorystyczne. Konsekwencje nie są jednakowe, ponieważ każda sytuacja kryzysowa ma swój unikalny charakter. W 2020 roku wybuch pandemii COVID-19 i ograniczenia w podróżowaniu spowodowały problemy w branży turystycznej i hotelarskiej. Zarządzający hotelami, personel hotelowy i ich goście musieli stawić czoła różnym wyzwaniom, było konieczne podejmowanie szeregu działań, aby sprostać nowej sytuacji.

Artykuł zawiera prezentację skutków pandemii COVID-19 w sektorach turystycznym i hotelarskim oraz strategii przetrwania, już obecnych i możliwych do wdrożenia podczas kryzysu pandemicznego (w perspektywach krótko- i długoterminowej). W tekście wykorzystano przegląd literatury przedmiotu, dane statystyczne oraz przepisy sanitarne opracowane przez UN WHO i branżę hotelarską. Poddano krytycznej analizie systemy zarządzania w hotelarstwie wdrażane w odpowiedzi na kryzys pandemii (przegląd literatury przedmiotu, dane jakościowe) oraz dane ilościowe uzyskane w oparciu o dostępne informacje statystyczne na temat ruchu turystycznego i obłożenia hoteli (lata 2019–2020). Tak zgromadzony materiał pozwolił porównać, pod kątem różnych aspektów, sytuację branży hotelarskiej przed pandemią oraz podczas kryzysu COVID-19. Wnioski końcowe zostały przedstawione w kilku wątkach problemowych: kryzys branży hotelarskiej, ochrona personelu i gości, ograniczenia wynikające z reżimu sanitarnego i możliwe rekomendacje zarządzania hotelem.

https://doi.org/10.16926/sit.2022.02.08
PDF (English)