Wirtualny świat nieograniczoną możliwością rozwoju jednostki czy drogą donikąd

Abstrakt

Brak

Pdf

Bibliografia

Bauman Z. (2001), Tożsamość, jaka była, jest i po co?, [w:] A. Jawłowska (red.), Wokół problemów tożsamości, Warszawa.

Braun-Gałkowska M. (2003), Oddziaływanie Internetu na psychikę dzieci i młodzieży, „Edukacja Medialna” nr 3, s. 14 –19.

Cwalina W. (2001), Generacja Y – ponury mit czy obiecująca rzeczywistość, [w:] T. Zasępa (red.), Fenomen społeczeństwa informacyjnego, Edycja Św. Pawła, Częstochowa.

Kozielecki J. (1996), O człowieku wielowymiarowym. Eseje psychologiczne, Warszawa.

Kraut R. i in. (1998), Internet paradox. A social technology that reduces social involvement and psychological well – being?, „American Psychologist” No. 53 (9).

Lasoń P. (2000), Psychologia Internetu, Wrocław, http://www.open-mind.pl/Ideas/PsychI.htm

Parzuchowski M. (2003), Bal maskowy w cyberprzestrzeni, http://mitmi.pl/2006/06/10/bal-maskowy-w-cyberprzestrzeni-wiedza-i-zycie-092003

Sitarski P. (2002), Rozmowa z cyfrowym cieniem, model komunikacyjny rzeczywistości wirtualnej, Wyd. Rabid, Kraków.

Wallace P. (2001), Psychologia Internetu, Poznań.

Young K.S. (1998), The relationship between depression and Internet addiction, http://www.netaddiction.com/articles/cyberpsychology.

Wiatrów, M. (2003). "Ja" na ekranie monitora, http://cyberbadacz.republika.pl/ja_na_serwerze.html.