Instytucje kultury w procesie edukacyjnym dzieci i młodzieży szkolnej w latach 1990–2015. Wprowadzenie do zagadnienia
Pdf

Słowa kluczowe

szkoła przyszłości
edukacja
instytucje kultury

Abstrakt

W artykule podjęto zagadnienie dotyczące szkoły przyszłości, która wskutek przemian cywilizacyjnych będzie zmieniać się, wchodząc w coraz bardziej formalne relacje z otoczeniem, a zwłaszcza z instytucjami kultury, organizacjami i sferą przedsiębiorczości gospodarczej. W przekonaniu autora, wyrosłym także z fragmentarycznych badań, w procesie edukacyjnym przyszłości, tradycyjna szkoła (budynek i wszystko, co się w nim dzieje – fabryka edukacyjna) stanie się tylko jednym z wielu równoprawnych segmentów procesu edukacyjnego. Jego zdaniem, partnerami (elementami) pierwszego stopnia w edukacji mogą stać się instytucje kultury. Zagadnienie to jednak wymaga wielu badań i wieloaspektowego dyskursu społecznego. Dlatego intencją autora jest wywołanie zagadnienia, które w przyszłości może okazać się ważne w procesie edukacyjnym.

https://doi.org/10.16926/pe.2016.09.13
Pdf

Bibliografia

Denek, K. (2016). Edukacja jutra. Między ideałem a codziennością. Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza „Humanitas”.

Horbowski, A. (2000). Edukacja kulturalna jako system działań społeczno- -wychowawczych. Rzeszów: Wydawnictwo Oświatowe FOSZE.

Huizinga, J. (1967). Homo ludens: zabawa jako źródło kultury. Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”.

Kozielecki, J. (1996). Człowiek wielowymiarowy. Warszawa: Wydawnictwo Żak.

Łagodziński, W. (2004). Szanse i zagrożenia uczestnictwa w kulturze w latach 1990–2003 w świetle wyników badań Głównego Urzędu Statystycznego. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.

Niemierko, B. (2013). Szkoła przetrwa ataki. Nowa Szkoła, 6, 40–43.

Siechowicz, P., Wiśniewska, W. (2015). „Ciekawe czasy” finansowania kultury samorządowej. Raport. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.

Sysło, M. (red.) (2012). Homo informatikus, czyli człowiek w zinformatyzowanym świecie. Warszawa: Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki.

Wach, K., (2010). Od człowieka racjonalnego do emocjonalnego. Zmiana paradygmatu nauk ekonomicznych. Horyzonty Wychowania, 9, 110–138.