Wychowanek – pacjent w zakładzie leczniczym w dyskursie pedagogicznym

Abstrakt

Edukacja dziecka przewlekle chorego jest szczególnie ważnym ogniwem rehabilitacji i wspomagania rozwoju. W swojej pracy koncentruję się na wzorach myślenia o edukacji dziecka chorego, funkcjonujących w dyskursie pedagogicznym. Z jednej strony rozważam przekonania zawarte w literaturze pedagogicznej, z drugiej zaś analizuję wypowiedzi studentów. Próbuję tym samym odpowiedzieć na pytanie o aktualnie funkcjonujący w świadomości paradygmat odnoszący się do edukacji dziecka chorego.

Pdf

Bibliografia

Danyszko, R., Kott, T. (1988). Wychowanie dzieci w zakładach leczniczych. Warszawa.

Doroszewska, J. (1957). Terapia wychowawcza. Wrocław.

Doroszewska, J. (1963). Nauczyciel-wychowawca w zakładzie leczniczym. Warszawa.

Doroszewska, J. (1989). Pedagogika specjalna. Warszawa.

Grzegorzewska, M. (1964). Pedagogika specjalna. Skrypt wykładów. Warszawa.

Jankowski, K. (1975). Człowiek i choroba. Warszawa.

Kwieciński, Z. (1990). Zmiana, rozwój i postęp w świadomości podmiotów edukacji. Wstęp do badań. Kwartalnik Pedagogiczny, 4.

Lipkowski, O. (1981). Pedagogika specjalna – zarys. Warszawa.

Maciarz, A. (1996). Dziecko długotrwale chore. Zielona Góra.

Maciarz, A. (1998). Dziecko przewlekle chore w roli ucznia. Kraków.

Maciarz, A. (1999). Z teorii i badań społecznej integracji dzieci niepełnosprawnych. Kraków.

Maciarz, A. (2001). Pedagogika lecznicza i jej przemiany. Wybrane problemy. Warszawa.

Maciarz, A. (2001). Pedagogika terapeutyczna dzieci przewlekle chorych. W: W. Dykcik (red.). Pedagogika specjalna. Poznań.

Nowak, A. (1999). Wybrane edukacyjne i prawne aspekty niepełnosprawności. Kraków.

Pilecka, W., Pilecka, J. (1992). Rewalidacja dzieci przewlekle chorych. Kraków.

Pilecka, J. (2000). Przewlekła choroba somatyczna w życiu i rozwoju dziecka. Problemy psychologiczne. Kraków.

Pisula, E. (1998), Psychologiczne problemy rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju. Warszawa.

Sękowska, Z. (2001). Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej. Warszawa.

Szymanowska, J. (2009). Dziecko chore i niepełnosprawne w szkole. Edukacja, 2.

Wielgosz, E. (2005). Wychowanie dzieci niesprawnych somatycznie. W: I. Obuchowska (red.). Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Warszawa.