Pasywność według teorii Analizy Transakcyjnej jako rezultat negowania podmiotowości w relacji nauczyciel – uczeń

Abstrakt

W artykule zaprezentowano rozważania na temat różnych form pasywności uczniowskiej z punktu widzenia teorii analizy transakcyjnej. Istotą tak rozumianego zjawiska pasywności jest nieuzyskiwanie przez ucznia wystarczającej ilości pozytywnych znaków rozpoznania – strouków (strokes), które rodzi się w wyniku nieznajomości, a co za tym idzie – braku zaspokojenia potrzeb ucznia. Zwracam uwagę na zmiany w systemie edukacyjnym, które powodują, że coraz ważniejszy staje się aspekt dydaktyczny, a traci na znaczeniu aspekt wychowawczy procesu edukacyjnego, co może być źródłem nasilenia się zachowań pasywnych wśród uczniów.

Pdf

Bibliografia

Berne, E. (2005). Dzień dobry... i co dalej?. M. Karpiński (tłum.). Poznań.

Berne, E. (2008). W co grają ludzie. Psychologia stosunków międzyludzkich. P. Izdebski (tłum). Warszawa.

Fromm, E. (2006). O sztuce miłości. A. Bogdański (tłum.). Poznań.

Harlow, H.F. (1971). Learning to Love. San Francisco.

Jagieła, J. (2004a). Komunikacja interpersonalna w szkole. Kraków.

Jagieła, J. (2004b). Gry psychologiczne w szkole. Kielce.

James, M., Jongeward, D. (2003). Narodzić się, by wygrać. A. Suchańska (tłum.). Poznań.

Rogoll, R. (1989). Aby być sobą. Wprowadzenie do Analizy Transakcyjnej. A. Tomkiewicz (tłum.). Warszawa.

Szymczak, M. (red.) (1998). Słownik języka polskiego PWN. T. II. Warszawa.