Rozwijanie orientacji temporalnej u uczniów młodszych klas szkoły podstawowej poprzez lekturę książek o tematyce historycznej
Pdf

Słowa kluczowe

książka
historia
uczeń
czas
edukacja

Abstrakt

Współczesność człowieka wymaga wiedzy o przeszłości. Bez znajomości wydarzeń minionych i wniosków z nich płynących trudno zachować własną tożsamość i tworzyć sensowną rzeczywistość życiową. Poznawanie przeszłości może odbywać się poprzez lekturę książek o tematyce historycznej. Wymienione w artykule książki dotyczą: powstania państwa polskiego, symboli narodowych, powstania i rozwoju rodzimej miejscowości, wydarzeń historycznych, bohaterów z przeszłości, dawnych zwyczajów i tradycji. Publikacje o tematyce historycznej ukazane są nie tylko jako źródło wiedzy, ale także jako inspiracja do podejmowaniu działań edukacyjnych w zakresie poznawania świata historycznego przez dzieci.

https://doi.org/10.16926/pe.2018.11.05
Pdf

Bibliografia

Baluch, A. (1994). Dziecko i świat przedstawiony. Wrocław: Wydawnictwo Wacław Bagiński i Synowie.

Bocheński, J. (1989). O patriotyzmie. Warszawa: Wydawnictwo Odpowiedzialność i Czyn.

MEN (2017). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, dnia 24 lutego 2017 r. poz. 356

Królica, M. (2014). Edukacyjne oddziaływanie osób starszych na dzieci w wieku przedszkolnym – możliwości, zadania, formy działania (s. 301–312). W: K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz (red.), Edukacja Jutra. Od uniwersytetu do starości, Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza Humanitas.

Garbula-Orzechowska, J. (2002). Edukacja historyczna w klasach początkowych. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.

Lewandowicz-Nosal, G. (2005). Polskie miasta w baśni i legendzie. Guliwer, 3(73), 50.

Skoczylas-Krotla, E. (2011). Wzbogacanie wiedzy i słownictwa dziecka poprzez kontakt z tekstem literackim (s. 61–84). W: M. Królica, C. Langier, E. Piwowarska (red.), Edukacja elementarna w czasie nowych wyzwań socjokulturowych. Częstochowa: Wydawnictwo AJD w Częstochowie.

Skoczylas-Krotla, E. (2014). Kuchnia w muzeum – obszary oddziaływań edukacyjnych wystawy na dziecko w wieku przedszkolnym i szkolnym (s. 461– 470). W: M. Suświłło, N.A. Fechner (red.), Edukacja XXI wieku. Podmioty, środowiska i obszary edukacyjne. Wyzwania i zagrożenia połowy XXI wieku. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa.

Skoczylas-Krotla, E. (2016). Bedeker literacki dla dzieci jako przewodnik po świecie sztuki sakralnej (s. 296–306). W: Ungeheuer-Gołąb, U. Kopeć (red.), Literatura i inne sztuki w przestrzeni edukacyjnej dziecka. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Skoczylas-Krotla, E. (2016). Książkowe inspiracje do poznawania piękna Polski przez dzieci (s. 119–130). W: A. Kamińska, P. Oleśniewicz (red.), Edukacja Jutra. Kształcenie i pozaedukacyjna aktywność człowieka od dzieciństwa do dorosłości. Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza Humanitas.

Zabawa, K. (2017). Literatura dla dzieci w kontekstach edukacyjnych. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Książki o tematyce historycznej dla dzieci:

Bąkiewicz, G., Szymeczko, K., Wakuła, P. (2016). Od morza do morza – 10 opowiadań z czasów Jagiellonów. Łódź: Wydawnictwo Literatura.

Bąkiewicz, G., Szymeczko, K., Wakuła, P. (2017a). Husarskie skrzydła – 10 opowiadań z czasów Rzeczypospolitej szlacheckiej. Łódź: Wydawnictwo Literatura.

Bąkiewicz, G., Szymeczko, K., Wakuła, P. (2017b). Piastowskie orły – 10 opowiadań z czasów Piastów. Łódź: Wydawnictwo Literatura.

Bąkiewicz, G., Szymeczko, K., Wakuła, P. (2017c). Walka o wolność – 10 opowiadań z czasów rozbiorów. Łódź: Wydawnictwo Literatura.

Bąkiewicz, G., Szymeczko, K., Wakuła, P. (2018). Odzyskana niepodległość – 10 opowiadań z czasów XX wieku. Łódź: Wydawnictwo Literatura.

Chotomska, W. (2012). Legendy polskie. Łódź: Wydawnictwo Literatura.

Czerwińska-Rydel, A. (2009). W szarym habicie i czarnym kapturze czyli jak cystersi Pelplin budowali. Pelplin: Wydawnictwo „Bernardinum”.

Degórska, I. (2019). Tadeusz Kościuszko. Warszawa: Wydawnictwo RM.

Domaniewski, J. (b.r.w.). Legendy polskie. Warszawa: Wydawnictwo Ringier Axel.

Frąckowski, B. (2013). Legendy i opowieści historyczne o Toruniu. Toruń: Wydawnictwo PCU.

Gajewska, J., Zaguła, W. (2014). Monte Cassino. Góra poświęcenia. Szczecinek: Fundacja „Nasza Przyszłość”.

Grądzka, M. (2000). Legendy polskie. Warszawa: Wydawnictwo Wilga.

Koziarek, M. (2019). Mieszko I. Warszawa: Wydawnictwo RM.

Landau, I. (2015). Ostatnie piętro. Łódź: Wydawnictwo Literatura.

Legendy polskie (2000). Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa.

Ostrowicka, B. (2018a). Irena Sendlerowa. Warszawa: Wydawnictwo RM.

Ostrowicka, B. (2018b). Jest taka historia… Opowieść o Januszu Korczaku. Łódź: Wydawnictwo Literatura.

Papuzińska, J. (2016). Asiunia. Łódź: Wydawnictwo Literatura.

Piotrowska, E. (2017). Wojtek. Żołnierz bez munduru. Poznań: Wydawnictwo Święty Wojciech.

Pleszyniak, J. (2013). Jurajskie legendy i historie. Katowice: Wydawnictwo Alatus.

Przewoźniak, M. (2009). Zapytaj Misia o tradycje. Warszawa: Wydawca Book House.

Rusinek, M. (2016). Zaklęcie na „W”. Łódź: Wydawnictwo Literatura.

Schramke, G., Struck, R. (2006). Legendy rybackie. Gdynia: Wydawnictwo Region.

Siemion, J. (red.) (2007). Baśnie i legendy północnej Jury. Wydawnictwo: Partnerstwo Pólnocnej Jury.

Skwark, D. (2014). Baśnie i legendy polskie. Kielce: Wydawnictwo Jedność.

Sobieszczak-Marciniak, M. (2017). Maria Skłodowska-Curie. Warszawa: Wydawnictwo RM.

Strękowska-Zaremba, M. (2018). Jan III Sobieski. Warszawa: Wydawnictwo RM.

Strękowska-Zaremba, M. (2017a). Józef Piłsudski. Warszawa: Wydawnictwo RM.

Strękowska-Zaremba, M. (2017b). Witold Pilecki. Warszawa: Wydawnictwo RM.

Szarkowie, J.J. (2008). Elementarz małego Polaka. Historia dla najmłodszych. Kraków: Dom Wydawniczy „Rafael”.

Szarkowie, J.J. (2009). Powstanie warszawskie. Kraków: Dom Wydawniczy „Rafael”.

Stadtmüller, E. (2005a). Legendy polskie. Skarbnikowe czary. Kraków: Wydawnictwo Skrzat.

Stadtmüller, E. (2005b). Legendy polskie. Skarby królowej Bałtyku. Kraków: Wydawnictwo Skrzat.

Stadtmüller, E. (2005c). Legendy polskie. U kolebki państwa polskiego. Kraków: Wydawnictwo Skrzat.

Stadtmüller, E. (2005d). Legendy polskie. Wielkopolkie opowieści. Kraków: Wydawnictwo Skrzat.

Stadtmüller, E. (2005e). Legendy polskie. Z krainy tysiąca jezior. Kraków: Wydawnictwo Skrzat.

Stadtmüller, E. (2007). Legenda o cudownym źródle. Opowieść z Leśniowa. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu.

Wygonik-Barzyk, E. (2004). Krakowskie legendy. Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa.