Od Redakcji: Podstawy Edukacji. Wielokulturowość. Międzykulturowość. Transkulturowość
pdf

Słowa kluczowe

wielokulturowość
międzykulturowość
trankulturowość
https://doi.org/10.16926/pe.2021.14.01
pdf

Bibliografia

Grzybowski, P. (2011). Edukacja międzykulturowa – konteksty. Od tożsamości po język międzynarodowy. Kraków: Impuls.

Grzybowski, P., Idzikowski, G. (2018). Inni, Obcy – ale Swoi. O edukacji międzykulturowej i wspólnocie w szkole integracyjnej. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Nikitorowicz, J. (2015). Ku jakim strategiom w edukacji międzykulturowej w kontekście współczesnych problemów wielokulturowości? Pogranicze. Studia Społeczne, 25, 25–40

Nikitorowicz, J. (2017). Tożsamościowe skutki wielokulturowości. Wielość kultur w jednym człowieku czy ekstremizm i separatyzm kulturowy? Lubelski Rocznik Pedagogiczny, 36, 3,13–24

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2021 Podstawy Edukacji