Rola metafor w wychowaniu, samowychowaniu i nauczaniu na przykładzie buddyjskich zręcznych metod i środków pedagogicznych
pdf

Słowa kluczowe

Sutra Lotosu
buddyzm mahajany
zręczne środki
idee wychowania i samowychowania

Abstrakt

Artykuł jest recenzją monografii Pawła Zielińskiego Aspekty pedagogiczne Sutry Lotosu. Autor
skupia się przede wszystkim na badaniu zręcznych metod i środków pedagogicznych (upaya-kausálya) stosowanych przez nauczycieli buddyjskich w procesach wychowania, nauczania i samowychowania. Metody te, jak zauważa Zieliński, niedostatecznie zostały poddane analizie i badaniom
przez zachodnich przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych

https://doi.org/10.16926/pe.2021.14.14
pdf

Bibliografia

Paweł Zieliński: „Aspekty pedagogiczne Sutry Lotosu”, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2021 (ss. 192). ISBN 978- 83-66536-52-4

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2021 Podstawy Edukacji