Maxime Rovere (2021), Co zrobić z idiotami. I jak samemu nie wyjść na idiotę, tłum. Maria Zawadzka-Strączek, Kraków: IW ZNAK, ss. 238.
pdf

Słowa kluczowe

filozofia
idiota
Maxime Rovere
relacje społeczne
dialog

Abstrakt

Prezentowany tekst jest artykułem recenzyjnym odnoszącym się do publikacji Maxime Rovere
(2021), Co zrobić z idiotami. I jak samemu nie wyjść na idiotę w tłumaczeniu Marii Zawadzkiej Strączek. Książka francuskiego filozofa w tytule zawiera słowo „idiota”, które jest przedmiotem
wielostronnej refleksji w niniejszym artykule. W przytaczanej publikacji idioci z filozoficznego
punktu widzenia stanowią dla Rovere’a problem natury relacyjnej, społecznej i psychologicznej
(intrapsychicznej). Autor odnosi się do wskazanych kwestii z perspektywy interdyscyplinarnej,
przedstawiając różnorodne możliwości interpretacji wskazanego w tytule książki pojęcia. Rozważania z kolei odnoszą się do kontekstów społecznych, zawodowych, rodzinnych i edukacyjnych.

https://doi.org/10.16926/pe.2021.14.12
pdf

Bibliografia

Maxime Rovere (2021), Co zrobić z idiotami. I jak samemu nie wyjść na idiotę, tłum. Maria Zawadzka-Strączek, Kraków: IW ZNAK, ss. 238.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2021 Podstawy Edukacji