Marsz na Polską Górę jako przykład zawodów wojskowo-sportowych na Wołyniu (1934–1939)
PDF

Słowa kluczowe

zawody marszowe
Marsz na Polską Górę
Wołyń
lata 1934–1939

Jak cytować

Drozdek-Małolepsza, T., Małolepszy, E., & Bakota, D. (2019). Marsz na Polską Górę jako przykład zawodów wojskowo-sportowych na Wołyniu (1934–1939). Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 17(1), 11–22. https://doi.org/10.16926/kf.2018.17.01

Abstrakt

Celem badań było przedstawienie Marszu na Polską Górę jako przykładu zawodów wojskowo-sportowych w latach 1934–1939. W 1934 r. zorganizowano zawody marszowe w nowej formule – zamiast Marszu Gwiaździstego na Polską Górę powrócono do Marszu na Polską Górę w cyklu dwudniowym. Począwszy od 1935 r. zawody marszowe rozgrywano w ciągu 1 dnia. Na tych zasadach rozgrywano zawody Marsz na Polską Górę do 1939 r. Materiał źródłowy stanowiły źródła archiwalne, źródła drukowane oraz literatura. Zastosowano metodę analizy źródeł historycznych, indukcji, dedukcji, syntezy oraz metodę porównawczą. W pracy ukazano genezę zawodów marszowych na Wołyniu, datującą się na lata dwudzieste XX w. Przedstawiono organizację i przebieg zawodów, a także rezultaty Marszu na Polska Górę w latach 1934–1939. W zawodach marszowych brały udział głównie drużyny jednostek Wojska Polskiego oraz zespoły polskich organizacji i towarzystw społecznych, zespoły o charakterze przysposobienia wojskowego, a także kluby sportowe. Zawody Marsz na Polska Górę organizowano corocznie w ciągu jednego lub dwóch dni, w czerwcu lub w pierwszej dekadzie lipca. Stanowiły nie tylko czynnik kształtowania aktywności fizycznej, lecz także dbania o tężyznę fizyczną w sposób charakterystyczny dla przysposobienia wojskowego. Uczestniczyły w nich drużyny wojskowe oraz towarzystw i organizacji, m.in. Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Kolejowego Przysposobienia Wojskowego, Pocztowego Przysposobienia Wojskowego, Przysposobienia Wojskowego Lotniczego, Ochotniczej Straży Pożarnej, Związku Strzeleckiego, Związku Rezerwistów, głównie z obszaru II Dowództwa Okręgu Korpusu.

https://doi.org/10.16926/kf.2018.17.01
PDF