O czasopiśmie

Czasopismo naukowe „Res Politicae” istnieje od 2006 roku przy Katedrze Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie, jest rocznikiem, którego profil badawczy to nauki społeczne (w szczególności nauki o polityce i administracji, nauki o bezpieczeństwie) oraz humanistyczne (głównie historia). Radę naukową czasopisma tworzą przedstawiciele samodzielnych pracowników badawczo-dydaktycznych Katedry Nauk o Bezpieczeństwie (Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie) oraz grono pracowników naukowych z polskich (m.in. Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Wrocławski, Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) oraz zagranicznych ośrodków akademickich, naukowych (Institute and Museum of Military History - Budapeszt, Institute for Political Studies of Defense and Military History - Bukareszt, Institute of Military History - Bratysława). Listę recenzentów czasopisma „Res Politicae” tworzy kilkunastu przedstawicieli nauki ośrodków akademickich (spoza Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie).

Czasopismo uzyskało 20 punktów zgodnie z Komunikatem MEiN z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Ogłoszenia

Zapraszamy do publikacji

2024-06-18

Redakcja czasopisma zaprasza do zgłaszania propozycji artykułów do kolejnego, XVII tomu "Res Politicae". Nabór tekstów potrwa do końca września tego roku, natomiast publikacja planowana jest na przełomie 2024/2025. Autorów zainteresowanych publikacją w naszym czasopiśmie zachęcamy do zapoznania się z polityką wydawniczą naszego rocznika oraz instrukcjami dla Autorów, które, mamy nadzieję, usprawnią proces przygotowania tekstów do publikacji.

Redakcja

Przeczytaj więcej na temat Zapraszamy do publikacji

Aktualny numer

Tom 15 (2023): Res Politicae
					Pokaż  Tom 15 (2023): Res Politicae
Opublikowane: 2024-02-28
Wyświetl wszystkie wydania

Już wkrótce najnowszy, XVI tom czasopisma "Res Politicae". Wszystkich zainteresowanych tematyką międzynarodowych misji pokojowych zapraszamy do lektury.

Redakcja